Les matemàtiques i la informàtica com no te les havien explicat mai

Cartell de la Matefest-Infofest d’enguany.
Cartell de la Matefest-Infofest d’enguany.
Acadèmic
(22/05/2020)

Fa més de vint anys que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB organitza la Matefest-Infofest, una jornada que té com a objectiu demostrar —especialment als alumnes de secundària— que les matemàtiques i la informàtica no només no són avorrides ni feixugues, sinó que, a més, tenen un munt dʼaplicacions. Enguany, encara que la situació actual no permeti que lʼactivitat es pugui fer al Pati de Ciències de lʼEdifici Històric, els amants dʼaquestes disciplines podran gaudir de manera virtual de la festa: el 27 de maig. Lʼorganització és a càrrec de lʼalumnat de grau, en coordinació amb els becaris de col·laboració Roger Asensi i Martí Jané. Les xerrades i unitats didàctiques interactives que sʼhi programaran són de temàtiques diverses però totes tenen un objectiu comú: explicar conceptes matemàtics i informàtics dʼuna manera molt divulgativa.

«Es tracta de demostrar que les matemàtiques i la informàtica no són allò tan abstracte que sʼensenya en algunes aules de secundària», reivindica Asensi, que recorda les paraules de Marshall McLuhan: «Qui diferencia entre educació i entreteniment és que no ha entès cap de les dues coses». Per la seva banda, el delegat del rector per a estudiants i relacions internacionals a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Antoni Benseny, assenyala que «hi ha matemàtiques molt més entretingudes que les que es recullen al currículum de secundària, i els estands de la Matefest-Infofest així ho demostren». A més, un dels avantatges del format en línia és que permetrà que els continguts estiguin publicats indefinidament; per tant, sʼhi podrà accedir tantes vegades com es vulgui.

Cartell de la Matefest-Infofest d’enguany.
Cartell de la Matefest-Infofest d’enguany.
Acadèmic
22/05/2020

Fa més de vint anys que la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB organitza la Matefest-Infofest, una jornada que té com a objectiu demostrar —especialment als alumnes de secundària— que les matemàtiques i la informàtica no només no són avorrides ni feixugues, sinó que, a més, tenen un munt dʼaplicacions. Enguany, encara que la situació actual no permeti que lʼactivitat es pugui fer al Pati de Ciències de lʼEdifici Històric, els amants dʼaquestes disciplines podran gaudir de manera virtual de la festa: el 27 de maig. Lʼorganització és a càrrec de lʼalumnat de grau, en coordinació amb els becaris de col·laboració Roger Asensi i Martí Jané. Les xerrades i unitats didàctiques interactives que sʼhi programaran són de temàtiques diverses però totes tenen un objectiu comú: explicar conceptes matemàtics i informàtics dʼuna manera molt divulgativa.

«Es tracta de demostrar que les matemàtiques i la informàtica no són allò tan abstracte que sʼensenya en algunes aules de secundària», reivindica Asensi, que recorda les paraules de Marshall McLuhan: «Qui diferencia entre educació i entreteniment és que no ha entès cap de les dues coses». Per la seva banda, el delegat del rector per a estudiants i relacions internacionals a la Facultat de Matemàtiques i Informàtica, Antoni Benseny, assenyala que «hi ha matemàtiques molt més entretingudes que les que es recullen al currículum de secundària, i els estands de la Matefest-Infofest així ho demostren». A més, un dels avantatges del format en línia és que permetrà que els continguts estiguin publicats indefinidament; per tant, sʼhi podrà accedir tantes vegades com es vulgui.

Xerrades convencionals i tallers didàctics interactius

Hi ha dues xerrades en format convencional, que vindrien a ser com una conferència o una breu classe magistral. La primera, «La rosa de Nightingale», de la professora ja jubilada Olga Julià, tractarà sobre el gràfic ideat per Florence Nightingale, que va permetre il·lustrar les causes de mortalitat dels soldats al segle XIX i que es prengués consciència de la gravetat del problema. La segona, titulada «Percebre melodia i harmonia en altres temps», serà a càrrec dʼEnric Guaus, expert en interacció entre música i tecnologia, i del compositor Fèlix Pastor. A partir dʼun exemple de Webern, Guaus i Pastor proposen una manera dʼescoltar certs tipus de música en un espai de temps més expandit, per tal de poder percebre les obres dʼuna altra manera i descobrir-hi noves relacions.

La Matefest-Infofest 2020 també inclou una presentació a càrrec de la professora Núria Fagella sobre conceptes bàsics i propietats dels fractals, uns objectes matemàtics que sovint criden lʼatenció per la seva estètica i la seva similitud amb fenòmens naturals. El professor David Màrquez, per la seva banda, farà un repàs de resultats i exemples significatius en lʼatzar que envolten els jocs de cartes i daus, les loteries o les apostes.

Dels grafs a les paradoxes lògiques, passant per la quàntica o la topologia

Els estands que tradicionalment preparava lʼalumnat per omplir el Pati de Ciències de lʼEdifici Històric sʼhan adaptat al format virtual i sʼhan convertit en tallers didàctics interactius en què es plantegen reptes al públic. Les temàtiques seran diverses, des de la topologia i les transformacions o les representacions, fins als grafs i la seva utilitat per modelitzar, passant per la quàntica, per exemples de dones rellevants per a lʼevolució de les matemàtiques, per les paradoxes lògiques, pels jocs que tenen molta matemàtica al darrere, o per algunes aplicacions mòbils sobre matemàtiques.

El Museu de les Matemàtiques de Catalunya també proposarà diferents experiments i activitats afins a la geometria, que es podran reproduir amb materials que es pot tenir a casa. Així mateix, els visitants de la festa podran descobrir la màgia de les matemàtiques a través dʼaplicacions de Geogebra que reprodueixen trucs de màgia matemàtica.

Un qüestionari sobre els tallers substituirà la tradicional gimcana, i també es podrà veure lʼexposició «El nombre dʼor: la proporció de la bellesa», del CRAI Biblioteca de la Facultat. Finalment, el joc de preguntes i respostes lingüístiques farà replantejar si els mots emprats en matemàtiques i informàtica són els correctes.

A més, sʼha habilitat un espai a la pàgina web de la festa perquè els centres de secundària es puguin subscriure per rebre informació sobre futures activitats de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica.
   
Jornada de Portes Obertes a la Facultat, també el 27 de maig

Coincidint amb la Matefest-Infofest, la Facultat organitza, el mateix dia 27 i també de manera virtual, la Jornada de Portes Obertes, una oportunitat perquè els estudiants de secundària, batxillerat i cicles formatius tinguin tota la informació que els cal sobre els estudis que sʼimparteixen al centre, les possibles sortides professionals, els serveis universitaris i les activitats estudiantils. Cal inscriure-sʼhi en aquest enllaç.

Enllaç a la Matefest-Infofest