Les estratègies narratives del missatge polític

 
 
Cultura
(27/05/2022)

La societat líquida que anticipava Zygmunt Bauman es mostra en els discursos públics, es manifesta en tots els formats adaptables a una pantalla i es revela constantment a les xarxes socials. I tot aquest contingut, per líquid que pugui arribar a ser, necessita un relat. Així ho constata Relata, que algo queda. La lucha por la construcción del relato en política, amb edició a cura dels professors de la Facultat de Filologia i Comunicació Joan-Gabriel Burguera-Serra i Anna Tarragó Mussons.

 

 

El llibre posa el focus en les tàctiques per generar opinions a partir de la creació de missatges amb arquitectures pròpies i finalitats estratègiques en un dels àmbits en què la difusió de relats té més repercussió directa en la societat: es tracta, en definitiva, dʼorientar activament la interpretació de la ciutadania.

En aquesta obra coral, professionals del món del periodisme i investigadors de lʼacadèmia desconstrueixen i analitzen els relats polítics des de les perspectives del llenguatge, la imatge, la retòrica, la ficció i la falsificació. El llibre recull les contribucions dʼAntoni Gutiérrez-Rubí, Joan-Gabriel Burguera-Serra, Raül Flores Herranz, Marta Consuegra-Fernández, Eva Martínez Díaz, Jaume Aguilar Franco, Olatz Larrea Estefanía, Endika Rey Benito, Jordi Hernàndez Prat, Juan José Caballero Molina, Anna Tarragó Mussons, Julio Hardisson Guimerà i Joan Julibert González.

 
 
Cultura
27/05/2022

La societat líquida que anticipava Zygmunt Bauman es mostra en els discursos públics, es manifesta en tots els formats adaptables a una pantalla i es revela constantment a les xarxes socials. I tot aquest contingut, per líquid que pugui arribar a ser, necessita un relat. Així ho constata Relata, que algo queda. La lucha por la construcción del relato en política, amb edició a cura dels professors de la Facultat de Filologia i Comunicació Joan-Gabriel Burguera-Serra i Anna Tarragó Mussons.

 

 

El llibre posa el focus en les tàctiques per generar opinions a partir de la creació de missatges amb arquitectures pròpies i finalitats estratègiques en un dels àmbits en què la difusió de relats té més repercussió directa en la societat: es tracta, en definitiva, dʼorientar activament la interpretació de la ciutadania.

En aquesta obra coral, professionals del món del periodisme i investigadors de lʼacadèmia desconstrueixen i analitzen els relats polítics des de les perspectives del llenguatge, la imatge, la retòrica, la ficció i la falsificació. El llibre recull les contribucions dʼAntoni Gutiérrez-Rubí, Joan-Gabriel Burguera-Serra, Raül Flores Herranz, Marta Consuegra-Fernández, Eva Martínez Díaz, Jaume Aguilar Franco, Olatz Larrea Estefanía, Endika Rey Benito, Jordi Hernàndez Prat, Juan José Caballero Molina, Anna Tarragó Mussons, Julio Hardisson Guimerà i Joan Julibert González.

És objecte dʼestudi lʼús de les xarxes socials per part de líders polítics com ara lʼalemany Robert Habeck o lʼestatunidenc Donald Trump, o per part de personatges públics com lʼex primera dama Melania Trump. En lʼàmbit espanyol es treballa com la modalitat negativa es converteix en estratègia dialèctica i, per descomptat, la covid hi té un paper destacat: des del llenguatge bèl·lic en la comunicació de crisi que va generar i els marcs perifèrics dels discursos presidencials, fins a lʼanàlisi de les causes del descrèdit científic. També es té en compte la difusió de missatges a través de la intel·ligència artificial i la ficció audiovisual, mines dʼemocions per excel·lència que permeten construir relats hegemònics.

Relata, que algo queda és lʼúltim títol de la sèrie «Escena pública» (dins de la col·lecció Periodismo Activo dʼEdicions UB), un projecte editorial que aposta per connectar la recerca acadèmica i el món professional amb lʼobjectiu dʼoferir estudis teòrics i anàlisis pràctiques del fet comunicatiu que contribueixin a enfocar i debatre els temes de més repercussió social i actualitat. Els altres títols de la sèrie són Tomar la palabra. Política, género y nuevas tecnologías en la comunicación (2019), dʼEstrella Montolío Durán, i El relato público. Miradas transversales a la comunicación política (2021), editat per Joan-Gabriel Burguera-Serra i Meritxell Martínez Riera. Periodismo Activo va obtenir el Premi Nacional dʼEdició Universitària a la millor col·lecció atorgat per la Unió dʼEditorials Espanyoles (UNE) el 2018.

Joan-Gabriel Burguera-Serra (Mallorca, 1979), doctor en Llengua Espanyola i graduat en Dret, és professor de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. La seva tasca investigadora se situa al voltant de la configuració lingüística del discurs polític en els seus múltiples gèneres i formats. Des del 2017 dirigeix el Grup dʼAnàlisi Multidisciplinària del Discurs i la Comunicació Política de la UB, lʼobjectiu del qual és aportar aproximacions diverses a una realitat, la comunicació política, que per la seva naturalesa requereix enfocaments pluridisciplinaris.

Anna Tarragó Mussons (Barcelona, 1978), doctora en Comunicació, és professora de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional ha transitat entre el món editorial, els grups i mitjans de comunicació i la gestió cultural. La seva tasca investigadora se centra en lʼanàlisi fílmica i audiovisual, la producció audiovisual i publicitària, les narratives transmèdia i les metodologies de recerca en comunicació. Ha participat en congressos internacionals sobre comunicació, educació, humanitats digitals i noves narratives.