Les eleccions al Rectorat es reconverteixen a la modalitat de vot electrònic i sʼajornen fins al 10 i 11 de desembre

 
 
Institucional
(11/11/2020)

Avui, dimecres 11 de novembre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat modificar la normativa per tal que les properes eleccions al Rectorat es puguin fer mitjançant votació electrònica, atesa lʼactual situació sanitària derivada de la COVID- 19. També sʼha aprovat un ajornament del calendari electoral: la primera volta tindrà lloc del dijous 10 de desembre a les 10 h fins al divendres 11 de desembre a les 20 h.

 
 
Institucional
11/11/2020

Avui, dimecres 11 de novembre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat modificar la normativa per tal que les properes eleccions al Rectorat es puguin fer mitjançant votació electrònica, atesa lʼactual situació sanitària derivada de la COVID- 19. També sʼha aprovat un ajornament del calendari electoral: la primera volta tindrà lloc del dijous 10 de desembre a les 10 h fins al divendres 11 de desembre a les 20 h.

La segona volta, si escau, serà del dijous 17 de desembre a les 10 h fins al divendres 18 de desembre a les 20 h. La campanya electoral començarà el 24 de novembre i durarà fins al 9 de desembre. Aquest ajornament del calendari electoral és a causa de les necessitats organitzatives i tècniques per reconvertir les eleccions presencials en electròniques.

A lʼhora dʼaprovar aquests canvis, el Consell de Govern ha tingut en compte les darreres directrius aprovades tant pel Govern central com per la Generalitat de Catalunya per a la contenció de la pandèmia, posteriors a la convocatòria de les eleccions a la UB aprovada el passat 8 dʼoctubre, així com les recomanacions del Consell Interuniversitari de Catalunya i de la mateixa Junta Electoral Permanent.

En la reunió del Consell de Govern dʼavui també sʼhan aprovat, entre altres punts, diverses convocatòries de places de professorat, lʼoferta pública del PAS per a lʼany 2020 i la de Predocs UB, així com lʼobtenció de la qualificació dʼinstitució sanitària associada a la UB de lʼInstitut Català dʼOncologia (ICO Hospitalet) i de lʼHospital de Barcelona (SCIAS).