Les eleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona seran el 26 de novembre

 
 
Institucional
(08/10/2020)

Avui, dijous 8 dʼoctubre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat la convocatòria dʼeleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona i el calendari electoral. El dia fixat per a la primera volta de les votacions serà el dijous 26 de novembre. Del 12 al 25 de novembre, fins a les 15 hores, es podrà votar anticipadament.

 
 
Institucional
08/10/2020

Avui, dijous 8 dʼoctubre, el Consell de Govern de la Universitat de Barcelona, reunit en sessió extraordinària, ha aprovat la convocatòria dʼeleccions al Rectorat de la Universitat de Barcelona i el calendari electoral. El dia fixat per a la primera volta de les votacions serà el dijous 26 de novembre. Del 12 al 25 de novembre, fins a les 15 hores, es podrà votar anticipadament.

Si cap candidat obtingués la majoria absoluta, la segona volta tindria lloc el dijous 3 de desembre. El dia abans, 2 de desembre, fins a les 15 h, es podria votar anticipadament. En aquesta segona volta hi concorrerien els dos candidats més votats en primera volta.

Les eleccions, de conformitat amb el que estableix la Llei orgànica dʼuniversitats i lʼEstatut de la Universitat de Barcelona, es faran mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, mantenint totes les mesures sanitàries de prevenció de la COVID-19.

Segons el calendari electoral aprovat, el cens electoral (al qual cal estar inscrit per poder votar) es farà públic el dimarts 13 dʼoctubre. Del 28 dʼoctubre al 6 de novembre es podran presentar les candidatures. Els candidats seran proclamats per la Junta Electoral el dilluns 9 de novembre i la campanya electoral tindrà lloc del 12 al 25 de novembre.

En total, més de 52.000 persones tindran dret a vot. En les eleccions al Rectorat hi ha quatre col·lectius dʼelectors, el vot de cadascun dels quals té un valor diferent: professorat doctor amb vinculació permanent (el conjunt del vot dʼaquest col·lectiu té un valor del 51 % del total); altre personal docent i investigador (valor equivalent al 9 % del total); alumnat dʼensenyaments de primer i segon cicle i de doctorat (30 %), i personal dʼadministració i serveis (10 %).

Per a més informació, consulteu el web de les Eleccions al Rectorat 2020.