Les associacions dʼestudiants, el pols de la vida universitària

A la UB hi ha una trentena d'associacions estudiantils.
A la UB hi ha una trentena d'associacions estudiantils.
Cultura
(19/10/2020)

La vida estudiantil universitària, amb les restriccions que imposa la pandèmia en lʼactivitat lectiva presencial —nucli i motor de lʼexperiència universitària per excel·lència—, no passa precisament per un moment àlgid dʼactivitat. Però la vida universitària no es redueix només a lʼestudi i la superació dels exàmens per obtenir un grau. El conreu de la vida social entre els estudiants és també un tret distintiu i històric que no podem deixar perdre. Raó de més per buscar lʼafinitat en les nombroses associacions dʼestudiants de la nostra Universitat. Nʼhi ha una trentena, que abasten un ventall dʼactivitats i interessos molt variats. 

 

A la UB hi ha una trentena d'associacions estudiantils.
A la UB hi ha una trentena d'associacions estudiantils.
Cultura
19/10/2020

La vida estudiantil universitària, amb les restriccions que imposa la pandèmia en lʼactivitat lectiva presencial —nucli i motor de lʼexperiència universitària per excel·lència—, no passa precisament per un moment àlgid dʼactivitat. Però la vida universitària no es redueix només a lʼestudi i la superació dels exàmens per obtenir un grau. El conreu de la vida social entre els estudiants és també un tret distintiu i històric que no podem deixar perdre. Raó de més per buscar lʼafinitat en les nombroses associacions dʼestudiants de la nostra Universitat. Nʼhi ha una trentena, que abasten un ventall dʼactivitats i interessos molt variats. 

 

Precisament per incentivar i promoure lʼactivitat de les associacions, el Vicerectorat dʼEstudiants i Política Lingüística acaba de convocar una subvenció per a projectes de participació estudiantil de les associacions dʼestudiants.

A la pàgina Associacions dʼestudiants, es pot comprovar la gran diversitat dʼobjectius i el treball que desenvolupen aquestes entitats. Les podem dividir en dos grans grups: les de caràcter cultural, esportiu, de lleure, o solidari, i les que tenen un caràcter polític i sindical, que, entre altres funcions, donen veu als estudiants en els diferents òrgans de govern de la Universitat i en el Consell de lʼAlumnat.

En el primer grup hi trobem, per exemple, lʼAssociació dels Estats Generals dels Estudiants dʼEuropa (AEGEE), que està present a quaranta països i a dues-centes ciutats i agrupa més de 13.000 estudiants de tot Europa. També hi ha lʼAssociació de Debat de la Universitat de Barcelona (ADUB), dedicada a dominar i estendre els valors i els coneixements lligats a la retòrica i lʼoratòria i que participa en diversos tornejos de debat. LʼErasmus Student Network (ESN) promou la integració social i personal dels estudiants dʼintercanvi de la UB amb activitats relacionades amb la cultura, les tasques socials i lʼoci.

Altres entitats agrupen estudiants dʼun grau per fomentar lʼestudi i la recerca en la seva disciplina, com lʼAssociació de Dietistes i Nutricionistes Universitaris de Barcelona (ADINU), lʼAssociació d'Estudiants de Ciències de la Salut (AECS), lʼAssemblea dʼEstudiants de lʼInstitut Nacional dʼEducació (INEFC-Barcelona), o la Universitat de Barcelona: Estudiants de Medicina Campus Clínic (UBEMc).

En canvi, hi ha associacions que responen més al patró dʼentitats lúdiques que busquen promoure la vida social amb activitats no relacionades directament amb lʼestudi, com Bioteatre, un taller de teatre en què sʼaprenen tècniques dʼesbarjo, jocs, orientació en lʼespai, interacció, relaxació, improvisació, respiració i memorització. La colla castellera dels Arreplegats de la Zona Universitària agrupa estudiants tant de la UB com de la UPC. El club Ludo UB promou els jocs de rol i de taula. El grup Swingtropia està dedicat al ball. I així mateix, cal esmentar les clàssiques i tradicionals tunes, presents a la UB amb la Tuna dʼEmpresarials i la de Ciències.

Pel seu caràcter específic també destaquen lʼassociació Hacking Lliure, dedicada a conscienciar sobre la importància de la seguretat informàtica i el seu paper en la societat i a estimular lʼús i la creació de programari lliure i de codi obert, i el grup Sinver, dedicat a la inserció de persones amb sexualitats o identitats no normatives en la comunitat universitària. 

Totes aquestes associacions estan obertes a la participació de la comunitat estudiantil de la UB i ofereixen als estudiants oportunitats ben diverses de participació en la vida universitària. I en cas que no trobin la que sʼadeqüi a les seves necessitats, la Universitat també els ofereix la possibilitat de crear-ne de noves.