LʼEIM es reinventa amb noves modalitats dʼaprenentatge a partir de la pandèmia

 
 
Acadèmic
(13/09/2021)

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la UB enceta el curs 2021-2022, marcat pel retorn a les aules, amb una clara aposta per diversificar la seva oferta: des dels tradicionals cursos presencials fins a cursos totalment en línia, passant per diverses modalitats de semipresencialitat (hores presencials amb professorat a lʼaula i treball autònom a casa) i cursos per videoconferència (combinació de classes presencials i en línia o 100 % en línia). En definitiva, diferents modalitats formatives que sʼadapten a les necessitats de tothom. La matrícula ja és oberta i els cursos comencen a principis dʼoctubre.

 

 
 
Acadèmic
13/09/2021

LʼEscola dʼIdiomes Moderns (EIM) de la UB enceta el curs 2021-2022, marcat pel retorn a les aules, amb una clara aposta per diversificar la seva oferta: des dels tradicionals cursos presencials fins a cursos totalment en línia, passant per diverses modalitats de semipresencialitat (hores presencials amb professorat a lʼaula i treball autònom a casa) i cursos per videoconferència (combinació de classes presencials i en línia o 100 % en línia). En definitiva, diferents modalitats formatives que sʼadapten a les necessitats de tothom. La matrícula ja és oberta i els cursos comencen a principis dʼoctubre.

 

La pandèmia de COVID-19 ha afectat molts aspectes de la nostra vida. Entre dʼaltres, ha canviat les formes dʼinteracció social i, de retruc, les maneres dʼadquirir coneixements, com ara lʼaprenentatge de llengües. Des del gran confinament de la primavera del 2020 fins ara, lʼevolució de la tecnologia i el canvi de mentalitat envers el seu ús com a eina dʼaprenentatge han fet que, en poc més dʼun any i mig, els centres educatius sʼhagin hagut de reconvertir a una velocitat extraordinària. I lʼEscola dʼIdiomes Moderns de la UB no nʼha estat una excepció.

«Lʼadquisició de llengües ja no es qüestiona. El que sí que han canviat són les formes dʼaprenentatge»

Amb gairebé setanta anys dʼhistòria, lʼEIM (que es va fundar el 1953 per obrir la comunitat universitària al món) ha pogut constatar que la necessitat i el desig dʼaccedir a altres cultures a través de la llengua no sʼatura, ni tan sols en temps de pandèmia. Més aviat al contrari: «Ara hi ha més ganes de conèixer, dʼarribar arreu, de traspassar les barreres no físiques per poder llegir, escoltar, veure i entendre allò que es fa a la resta del món», afirma Adriana Peña, responsable de lʼÀrea de Formació Complementària de la UB. I continua: «Lʼadquisició de llengües ja no es qüestiona. El que sí que han canviat són les formes dʼaprenentatge, passant de la pura presencialitat a formes dʼinteracció a distància».

Fins fa poc més de vint anys, lʼensenyament de llengües estrangeres que oferien els centres educatius era habitualment presencial. Amb lʼaparició de les noves tecnologies, van començar a proliferar cursos en línia que donaven resposta a la necessitat dʼuna flexibilitat de la docència (tant de les persones que no tenien disponibilitat de temps com de les que preferien imposar el seu propi ritme dʼaprenentatge). LʼEIM va fer un pas més, incorporant a la seva oferta cursos semipresencials en què una part de lʼadquisició de les habilitats lingüístiques es feia a lʼaula amb el professorat (especialment la comprensió i lʼexpressió oral) i lʼaltra a distància, a través de plataformes dʼensenyament. Però la irrupció de la pandèmia va suposar un punt dʼinflexió.

«Es tracta dʼun canvi de paradigma que es quedarà per sempre i que, probablement, continuarà evolucionant»

El confinament domiciliari de la primavera del 2020 i les restriccions als centres educatius al llarg de tot el curs 2020-2021 van obligar a fer gairebé tots els cursos a través de plataformes de videoconferència. Això va suposar per a lʼEIM un exercici de reconversió urgent a aquestes noves formes dʼaprenentatge.

Segons Jon Gregg, cap dʼestudis de lʼEIM, no sʼhavia viscut mai un canvi tan gran en tota la història del centre: «Un canvi que, si bé va venir propiciat per les restriccions imposades per les normes sanitàries en matèria dʼaforament i distància, va molt més enllà», remarca. «Segurament es tracta dʼun canvi de paradigma de la forma en què es transmeten els coneixements, que ja es quedarà per sempre i que, probablement, continuarà evolucionant», pronostica.

Gregg assegura que lʼEIM està preparat per afrontar el repte de donar resposta a aquesta nova realitat, en què la flexibilitat, lʼautonomia i les noves tecnologies fan possible una millor gestió del propi temps. «Tots els centres dʼensenyament dʼidiomes han hagut de reconvertir lʼoferta a les noves necessitats que ens imposa aquesta realitat. La nostra institució no podia ser menys», conclou.

Reconegut com un dels centres més prestigiosos quant a lʼadquisició de competències i títols en matèria dʼidiomes, lʼEIM és centre examinador dels títols dʼanglès de Cambridge i de lʼACLES, així com dels diplomes DELF i el DALF de francès i les acreditacions dʼalemany de lʼInstitut Goethe, entre dʼaltres.

Consulteu el web de lʼEIM per a més informació sobre lʼoferta de cursos i matrícules.