LʼAteneu UB reprèn les activitats

Aquest lloc de trobada obert a tot el professorat jubilat ja ha arribat als 300 membres inscrits.
Aquest lloc de trobada obert a tot el professorat jubilat ja ha arribat als 300 membres inscrits.
Institucional
(30/11/2020)

El 23 de novembre passat, a la sala de juntes del Rectorat, es va constituir el Consell de Direcció de lʼAteneu UB. Prèviament sʼhavia celebrat una reunió conjunta amb la Comissió Gestora, presidida pel rector, Joan Elias, i la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta. El rector va agrair la tasca feta pels integrants de la Comissió Gestora, i es van repassar els inicis, el procés de formació, les accions fetes per lʼAteneu UB, i els projectes que, a causa de les circumstàncies viscudes, encara no ha estat possible de dur a terme fins ara. El Consell de Direcció està format pel seu president, Joaquim Prats; la secretària acadèmica, Mercè Costa, i els professors Josep Antoni Bombí, Montserrat Busquets, Ana M. Carmona, Enric Canela, Marc Mayer i Carme Triadó.

Aquest lloc de trobada obert a tot el professorat jubilat ja ha arribat als 300 membres inscrits.
Aquest lloc de trobada obert a tot el professorat jubilat ja ha arribat als 300 membres inscrits.
Institucional
30/11/2020

El 23 de novembre passat, a la sala de juntes del Rectorat, es va constituir el Consell de Direcció de lʼAteneu UB. Prèviament sʼhavia celebrat una reunió conjunta amb la Comissió Gestora, presidida pel rector, Joan Elias, i la vicerectora dʼIgualtat i Acció Social, Maite Vilalta. El rector va agrair la tasca feta pels integrants de la Comissió Gestora, i es van repassar els inicis, el procés de formació, les accions fetes per lʼAteneu UB, i els projectes que, a causa de les circumstàncies viscudes, encara no ha estat possible de dur a terme fins ara. El Consell de Direcció està format pel seu president, Joaquim Prats; la secretària acadèmica, Mercè Costa, i els professors Josep Antoni Bombí, Montserrat Busquets, Ana M. Carmona, Enric Canela, Marc Mayer i Carme Triadó.

LʼAteneu UB és un lloc de trobada institucional obert a tot el professorat jubilat de la Universitat de Barcelona. Té com a objectiu aprofitar lʼexperiència i el coneixement dʼaquests docents per millorar les relacions i la col·laboració entre el professorat, els estudiants i la societat en general.

Amb aquesta finalitat, lʼAteneu UB iniciarà, a partir del gener del 2021, un seguit dʼiniciatives per donar a conèixer la seva existència i activitat. Es presentarà al Consell Social de la UB, a la Universitat de lʼExperiència i als deganats de les facultats, i gestionarà la creació dʼun carnet de membre que sigui compatible amb el servei de biblioteca i la gestió dʼentrada al local de la nova entitat, situat a lʼEdifici Històric.

LʼAteneu també vol potenciar lʼintercanvi de coneixement entre els seus membres a través de la creació de grups de pensament i debat, lʼorganització de conferències, discussions de lectures compartides, tallers, seminaris i simposis, fent un èmfasi especial en les grans qüestions i els enfocaments inter i transdisciplinaris. Així mateix, vol presentar una reflexió crítica sobre lʼactivitat acadèmica i científica, tot cercant la millora i optimització dels resultats de la Universitat en els aspectes organitzacionals, docents, i de la recerca en aquest segle, i arribar a recomanacions i propostes de canvi adreçades a les autoritats responsables.

Un altre dels aspectes que vol treballar en especial és la confraternització entre els seus membres, a través de lʼorganització dʼactivitats científiques, lúdiques, esportives, artístiques, viatges culturals, voluntariat, i d'altres de naturalesa similar, així com la relació amb altres ateneus o entitats semblants dʼaltres universitats.