La XV Lliga de Debat de la UB es reinventa en format virtual

 
 
Acadèmic
(17/02/2021)

El cap de setmana del 20 i 21 de febrer tindrà lloc la quinzena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona. La competició, que organitza lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB), es farà per primera vegada en format virtual a causa de la pandèmia. La participació està oberta a tot lʼalumnat de la Universitat i és gratuïta, però cal inscriureʼs a lʼactivitat a través dʼaquest formulari abans del 18 de febrer. Dʼaquí en sortiran els futurs representants de la UB a la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives.

 
 
Acadèmic
17/02/2021

El cap de setmana del 20 i 21 de febrer tindrà lloc la quinzena edició de la Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona. La competició, que organitza lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB), es farà per primera vegada en format virtual a causa de la pandèmia. La participació està oberta a tot lʼalumnat de la Universitat i és gratuïta, però cal inscriureʼs a lʼactivitat a través dʼaquest formulari abans del 18 de febrer. Dʼaquí en sortiran els futurs representants de la UB a la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives.

La Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona és una competició lúdica i formativa en què equips formats per alumnat dels diversos ensenyaments de la Universitat, liderats per un capità, sʼenfronten en un seguit de debats al voltant dʼun tema dʼactualitat proposat per lʼorganització. Enguany, la Lliga sʼha adaptat a la nova situació sanitària i es disputarà en format virtual, a través de la plataforma Discord. La competició serà per parelles de participants. En el cas que algun estudiant sʼhi inscrigui de manera individual, lʼorganització li buscarà una parella per formar equip.

El format del debat serà acadèmic mixt. Això implica que tant el tema com la posició que hauran de defensar els participants —a favor o en contra— es coneixerà quinze minuts abans de lʼinici dels debats. Aquesta mecànica comporta un alt nivell dʼexigència i permet als oradors demostrar la seva capacitat i talent per parlar en públic i davant dʼun jurat format per autoritats acadèmiques i especialistes en comunicació. Els dos equips amb més bona puntuació sʼenfrontaran en la final per decidir el primer i el segon lloc. El tema de la final, que es disputarà el diumenge 21 de febrer, es donarà a conèixer el dia dʼabans, de manera que els equips podran preparar el debat amb antelació. Guanya lʼequip amb més capacitat per comunicar, fer-se entendre i, sobretot, unir punts de vista i crear opinió.

Hi ha en joc participar en la Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives

La Lliga Interna de Debat de la UB serveix per escollir lʼequip que representarà la Universitat de Barcelona a la XVII Lliga de Debat Universitari de la Xarxa Vives, que en aquesta edició també es desenvoluparà en format telepresencial, del 27 dʼabril al 7 de maig.

La pràctica del debat és una activitat que permet millorar lʼoratòria i la retòrica, atorga seguretat a lʼhora de parlar en públic i ofereix eines per dominar el llenguatge. El debat també permet que els estudiants adquireixin i posin en pràctica estratègies de mediació i tècniques de negociació i de resolució de conflictes. Tot plegat fa que aquesta activitat, reconeguda amb un crèdit ECTS, tingui un potencial formatiu elevat.

La Lliga de Debat de la Universitat de Barcelona està organitzada per lʼAssociació de Debat de la UB (ADUB) i el Vicerectorat dʼEstudiants i Participació, amb el suport del Servei dʼAtenció a lʼEstudiant (SAE).

Consulteu més informació al web de lʼADUB.