La vicerectora Mercè Segarra, vicepresidenta dʼEIT Health Spain

Mercè Segarra.
Mercè Segarra.
Institucional
(25/05/2021)

La vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència de la UB, Mercè Segarra, és la nova vicepresidenta dʼEIT Health Spain. LʼEIT Health és el principal organisme europeu dʼinnovació en salut. En el cas dʼEIT Health Spain, hi participen universitats com la UB, que nʼés sòcia prioritària, empreses, hospitals i proveïdors dʼatenció mèdica.

Mercè Segarra.
Mercè Segarra.
Institucional
25/05/2021

La vicerectora dʼEmprenedoria, Innovació i Transferència de la UB, Mercè Segarra, és la nova vicepresidenta dʼEIT Health Spain. LʼEIT Health és el principal organisme europeu dʼinnovació en salut. En el cas dʼEIT Health Spain, hi participen universitats com la UB, que nʼés sòcia prioritària, empreses, hospitals i proveïdors dʼatenció mèdica.

EIT Health Spain, presidida per Francesc Iglesias, vol ser una aliança dʼinnovadors líders en salut amb lʼambició de fer que els europeus visquin més temps i més sans. Això és possible mitjançant lʼanomenat triangle del coneixement: innovació, educació i emprenedoria. Lʼany passat, EIT Health Spain va liderar 37 projectes europeus i va donar suport a 55 empreses emergents, que van aconseguir fins a 67 milions dʼeuros de finançament.

El consorci internacional EIT Health té el suport de lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia (EIT), un organisme que pertany a la Unió Europea. Actualment lʼEIT Health està constituït per unes 150 entitats sòcies de diversos països europeus amb la finalitat de respondre als principals reptes en lʼàmbit de la salut.