La Universitat de lʼExperiència recupera la presencialitat i obre la inscripció als seus programes formatius

 
 
Acadèmic
(14/06/2021)

Ja està en marxa la matrícula de la Universitat de lʼExperiència (UdE) per al curs 2021-2022. Des dʼavui, dia 14, els alumnes de cursos anteriors ja es poden matricular a segons cursos i ampliacions. A partir del 28 de juny, sʼobrirà al públic general la preinscripció a tots els cursos de primer. Cal destacar que enguany sʼha previst la tornada a la modalitat presencial per a tots els cursos i la reincorporació del programa de Benestar Personal i Social. També sʼoferirà com a novetat el segon curs del programa dʼHumanitats. A més, lʼoferta dʼactivitats complementàries sʼha ampliat per donar resposta a interessos molt diversos.

 
 
Acadèmic
14/06/2021

Ja està en marxa la matrícula de la Universitat de lʼExperiència (UdE) per al curs 2021-2022. Des dʼavui, dia 14, els alumnes de cursos anteriors ja es poden matricular a segons cursos i ampliacions. A partir del 28 de juny, sʼobrirà al públic general la preinscripció a tots els cursos de primer. Cal destacar que enguany sʼha previst la tornada a la modalitat presencial per a tots els cursos i la reincorporació del programa de Benestar Personal i Social. També sʼoferirà com a novetat el segon curs del programa dʼHumanitats. A més, lʼoferta dʼactivitats complementàries sʼha ampliat per donar resposta a interessos molt diversos.

 
Aprendre pel plaer de saber

Les persones a partir de cinquanta-cinc anys que es vulguin matricular en algun dels programes formatius de la UdE ho poden fer a través del web. Per a cada curs, sʼofereixen cinquanta places; en cas que hi hagi més de cinquanta preinscripcions, lʼassignació de places es decidirà mitjançant un sorteig.

Tots els programes de la Universitat de lʼExperiència proporcionen una formació dʼalt nivell en els diferents àmbits del coneixement i la majoria segueixen un model de formació mixt en què es comparteix aula amb els estudiants de grau en algunes assignatures. No es demana tenir cap requisit formatiu previ, la durada dels programes és dʼun o dos anys acadèmics, i la docència la imparteix professorat de la Universitat de Barcelona.

Per al curs 2021-2022, lʼoferta de programes formatius és variada i comprèn totes les àrees del coneixement:

ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA
Sʼofereix una visió integrada i alhora transversal del món de lʼalimentació, la nutrició i la gastronomia, amb continguts multidisciplinaris dels diferents àmbits de les ciències de lʼalimentació.

ASTRONOMIA I METEOROLOGIA
Sʼestudien els diversos elements que componen lʼUnivers, des del sistema solar fins a la matèria i energia fosques, passant per les estrelles, els planetes i les galàxies.

BENESTAR PERSONAL I SOCIAL
En aquest nou programa sʼofereixen eines per aconseguir el benestar integral de les persones, aplicables a la vida quotidiana i a les relacions familiars i socials. El punt de partida és lʼeducació en valors i es treballen les emocions i la salut.

BIBLIOTEQUES I ARXIUS EN LʼERA DIGITAL
Sʼofereix una introducció teòrica i pràctica al món de les biblioteques i els arxius en clau personal, i també a Internet i les xarxes socials, com a eines per a les relacions personals.

BIOLOGIA: HOME I BIODIVERSITAT
Sʼofereix una visió de la gran varietat dʼéssers vius que habiten el planeta i de com el resultat de milions dʼanys dʼevolució ens ha conduït a lʼenorme biodiversitat actual. Ofereix la possibilitat de fer pràctiques i sortides de camp.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Sʼofereix una formació bàsica sobre prevenció i foment dʼhàbits saludables, amb lʼobjectiu de ser capaç de reconèixer la resposta sanitària més eficaç davant dʼuna problemàtica.

DRET I ESTAT SOCIAL
Sʼofereix una introducció al món de la creació, interpretació i aplicació del dret i de les normes jurídiques i sʼaprofundeix en el concepte dʼestat.

ECONOMIA SOCIAL
Sʼofereix una aproximació al món de lʼeconomia social, lʼeconomia circular, les polítiques socials, lʼestat del benestar, lʼevolució i el futur de les pensions, i altres temes rellevants.

FILOSOFIA
Sʼexposen els temes més rellevants de la nostra cultura mitjançant les filosofies i els filòsofs més representatius.

HISTÒRIA DE LʼART
Es donen a conèixer els fonaments bàsics de la història de lʼart per poder entendre i contextualitzar una obra dʼart des de lʼantiguitat fins al món contemporani.

HISTÒRIA, SOCIETAT I TERRITORI
Es proporciona la formació necessària per comprendre la transformació de la societat a partir dels coneixements generats per la història, lʼarqueologia, lʼantropologia i la geografia.

HUMANITATS
Es presenta una visió panoràmica de lʼàmbit de les humanitats i es convida a establir un diàleg entre les principals columnes del saber humanístic: història, pensament, literatura i art.

LLENGÜES, LITERATURES I COMUNICACIÓ
Sʼofereix una formació bàsica en les diferents facetes que integren el llenguatge humà i en els fonaments teòrics i pràctics de la literatura.

PSICOLOGIA
Es donen a conèixer els continguts bàsics de la psicologia amb la finalitat tant de saber com pensen i actuen les persones, com de conèixer les patologies i trastorns principals, així com el seu diagnòstic i tractament.

Noves activitats complementàries

Enguany sʼincorporen un munt dʼactivitats de diferents camps adreçades a complementar una vida saludable i culturalment activa. Aquestes activitats poden ser anuals o quadrimestrals, i tenen un preu reduït per als antics membres de la Universitat de lʼExperiència i per als alumnes de lʼEscola dʼIdiomes Moderns. A més de poder formar part de la Coral Gaudium o del grup de teatre de la Universitat de lʼExperiència, sʼofereix la possibilitat de fer cursos del Conservatori Liceu, o dʼendinsar-se en el món de la literatura i lʼescriptura amb cursos de creació literària o narrativa autobiogràfica. Per promoure hàbits saludables, la UdE ofereix formació en txikung, meditació, ioga i consciència corporal. La civilització de lʼantic Egipte, la història de lʼastronomia o el món dels fongs són només un exemple de la resta de propostes noves que ofereix també la Universitat de lʼExperiència.


Més informació