La Universitat de lʼExperiència amplia la seva oferta formativa amb un programa dʼHumanitats

Les persones que es vulguin matricular en algun dels programes formatius de la Universitat de l’Experiència ho poden fer a través del web.
Les persones que es vulguin matricular en algun dels programes formatius de la Universitat de l’Experiència ho poden fer a través del web.
Acadèmic
(23/06/2020)

Ja està en marxa la matrícula de la Universitat de lʼExperiència per al curs vinent, que enguany sʼamplia amb un programa formatiu nou dʼHumanitats. Des del passat dia 15, els alumnes de cursos anteriors ja es poden matricular a segons cursos i ampliacions i, a partir del 29 de juny, sʼobrirà al públic general la preinscripció a tots els cursos de primer. Atesa la situació dʼexcepcionalitat que es preveu per al curs vinent, la Universitat de lʼExperiència ha planificat una àmplia oferta de programes que, en el cas dels cursos de primer, es desenvoluparan en línia a través dels recursos del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Pel que fa als cursos de segon i les ampliacions, la docència es farà en una modalitat mixta: es planteja un curs presencial, però amb la possibilitat que esdevingui virtual si les circumstàncies vinculades a la pandèmia ho aconsellen i si no hi ha disponibilitat dʼaules que permetin respectar les mesures de seguretat exigides per les autoritats sanitàries i acadèmiques.

Les persones que es vulguin matricular en algun dels programes formatius de la Universitat de l’Experiència ho poden fer a través del web.
Les persones que es vulguin matricular en algun dels programes formatius de la Universitat de l’Experiència ho poden fer a través del web.
Acadèmic
23/06/2020

Ja està en marxa la matrícula de la Universitat de lʼExperiència per al curs vinent, que enguany sʼamplia amb un programa formatiu nou dʼHumanitats. Des del passat dia 15, els alumnes de cursos anteriors ja es poden matricular a segons cursos i ampliacions i, a partir del 29 de juny, sʼobrirà al públic general la preinscripció a tots els cursos de primer. Atesa la situació dʼexcepcionalitat que es preveu per al curs vinent, la Universitat de lʼExperiència ha planificat una àmplia oferta de programes que, en el cas dels cursos de primer, es desenvoluparan en línia a través dels recursos del Campus Virtual de la Universitat de Barcelona. Pel que fa als cursos de segon i les ampliacions, la docència es farà en una modalitat mixta: es planteja un curs presencial, però amb la possibilitat que esdevingui virtual si les circumstàncies vinculades a la pandèmia ho aconsellen i si no hi ha disponibilitat dʼaules que permetin respectar les mesures de seguretat exigides per les autoritats sanitàries i acadèmiques.

 


Aprendre pel plaer de saber

Les persones a partir de cinquanta-cinc anys que es vulguin matricular en algun dels programes formatius poden fer-ho a través del web de la Universitat de lʼExperiència. Per a cada curs, sʼofereixen cinquanta places; en cas que hi hagi més de cinquanta preinscripcions, lʼassignació de places es decidirà mitjançant un sorteig.

Tots els programes de la Universitat de lʼExperiència proporcionen una formació dʼalt nivell en els diferents àmbits del coneixement i la majoria segueixen un model de formació mixt en què es comparteix aula amb els estudiants de grau en algunes assignatures. No es demana tenir cap requisit formatiu previ, la durada dels programes és dʼun o dos anys acadèmics, i la docència la imparteixen professors de la Universitat de Barcelona.

En la seva línia de creixement, la Universitat de lʼExperiència ofereix, de cara al curs vinent, un programa formatiu nou, dʼHumanitats, que se suma als catorze programes ja existents

Una oferta variada en tots els àmbits del coneixement

Per al curs vinent, lʼoferta de programes formatius és variada i comprèn totes les àrees del coneixement.

ALIMENTACIÓ I GASTRONOMIA
Sʼofereix una visió integrada i alhora transversal del món de lʼalimentació, la nutrició i la gastronomia, amb continguts multidisciplinaris dels diferents àmbits de les ciències de lʼalimentació.

ASTRONOMIA I METEOROLOGIA
Sʼestudien els diversos elements que componen lʼUnivers, des del sistema solar fins a la matèria i energia fosques, passant per les estrelles, els planetes i les galàxies. També es treballen qüestions entorn de la Terra i els fenòmens meteorològics i climàtics que hi estan relacionats, incloent-hi lʼaprenentatge de les prediccions meteorològiques.

BELLES ARTS
Es proporciona una introducció a les principals disciplines artístiques (dibuix, pintura, escultura, fotografia) amb lʼobjectiu dʼadquirir els fonaments per iniciar-se en la pràctica contemporània de lʼart. Sʼofereixen dos grups dʼaquest programa: G1 (matí) i G2 (tarda).

BIBLIOTEQUES I ARXIUS EN LʼERA DIGITALS
Sʼofereix una introducció teòrica i pràctica al món de les biblioteques i els arxius en clau personal, i també a Internet i les xarxes socials, com a eines per al coneixement i les relacions personals.

BIOLOGIA: HOME I BIODIVERSITAT
Sʼofereix una visió de la gran varietat dʼéssers vius que habiten el planeta i de com el resultat de milions dʼanys dʼevolució ens ha conduït a lʼenorme biodiversitat actual. Sʼanalitza també de quina manera lʼésser humà, que forma part dʼaquesta biodiversitat, és capaç dʼinfluir-hi i modificar-la per les seves característiques com a espècie. Aquest programa ofereix la possibilitat de fer pràctiques i sortides de camp per complementar la formació de les assignatures.

CIÈNCIES DE LA SALUT
Sʼofereix una formació bàsica sobre prevenció i foment dʼhàbits saludables, sempre des dʼuna perspectiva multidisciplinària, amb lʼobjectiu principal de ser capaç de reconèixer la resposta sanitària més eficaç davant dʼuna problemàtica. En aquest sentit, sʼestudia com establir prioritats, prendre decisions i executar un pla dʼaccions adequat. Alhora, es mostra com cal gestionar els recursos assistencials amb criteris dʼeficiència i qualitat.

DRET I ESTAT SOCIAL
Sʼofereix una introducció al món de la creació, interpretació i aplicació del dret i de les normes jurídiques, analitzant conceptes i problemàtiques fonamentals. A la vegada, sʼaprofundeix en el concepte dʼestat i les seves característiques com a estat social i democràtic de dret.

ECONOMIA SOCIAL
Sʼofereix una aproximació al món de lʼeconomia social, lʼeconomia circular, les polítiques socials, lʼestat del benestar, lʼevolució i el futur de les pensions, i altres temes rellevants, com poden ser lʼestudi del mercat laboral i el treball sènior, lʼanàlisi de la gerontologia social i els drets de família.

FILOSOFIA
Sʼexposen els temes més rellevants de la nostra cultura mitjançant les filosofies i els filòsofs més representatius. Es treballa la lectura, anàlisi, comentari i discussió de textos i formulacions filosòfiques, i la capacitat de presentar una actitud de reflexió i valoració crítica respecte de les qüestions plantejades.

HISTÒRIA DE LʼART
Es donen a conèixer els fonaments bàsics de la història de lʼart (tipologies, temes, metodologies, tècniques, etc.) per poder entendre i contextualitzar una obra dʼart des de lʼantiguitat fins a les darreres manifestacions artístiques del món contemporani.

HISTÒRIA, SOCIETAT I TERRITORI
Es proporciona la formació bàsica necessària per comprendre la transformació de les societats humanes a partir dels coneixements pluridisciplinaris generats per la història, lʼarqueologia, lʼantropologia i la geografia.

HUMANITATS
Es presenta una visió panoràmica de temes vinculats a diferents disciplines de lʼàmbit de les humanitats. El perfil generalista i transversal dʼaquest programa convida especialment a establir un diàleg entre les principals columnes del saber humanístic: història, pensament, literatura i art.

LLENGÜES, LITERATURES I COMUNICACIÓ
Sʼofereix una formació bàsica en les diferents facetes que integren el llenguatge humà i en els fonaments teòrics i pràctics de la literatura, tant des dʼuna perspectiva universal com des dʼuna perspectiva nacional, de manera que es puguin estudiar les literatures clàssiques, europees, espanyola i catalana. A més, es tracten els aspectes necessaris per aprofundir en lʼestudi de la comunicació i el coneixement multidisciplinari de les indústries culturals (cinema, arts escèniques, indústria fonogràfica, etc.).

PSICOLOGIA
Es donen a conèixer els continguts bàsics de la psicologia (individual i social) amb la finalitat tant de saber com pensen i actuen les persones, com de conèixer les patologies i trastorns principals i el seu diagnòstic i tractament.