La Universitat de Barcelona participa amb 16 beques en el programa Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana

(27/03/2008)
El programa de beques Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana destinarà, durant el curs acadèmic 2008-2009, un total de 500 beques de mobilitat internacional adreçades a estudiants de totes les universitats espanyoles que formen part de la CRUE. Es destinaran, doncs, a institucions acadèmiques d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela i Uruguai que mantinguin convenis de col·laboració amb Banc Santander, que promou aquesta iniciativa des de la seva Divisió Global Santander Universitats. La Universitat de Barcelona participa amb 16 beques en aquest programa de mobilitat.
27/03/2008
El programa de beques Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana destinarà, durant el curs acadèmic 2008-2009, un total de 500 beques de mobilitat internacional adreçades a estudiants de totes les universitats espanyoles que formen part de la CRUE. Es destinaran, doncs, a institucions acadèmiques d'Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Mèxic, Puerto Rico, Veneçuela i Uruguai que mantinguin convenis de col·laboració amb Banc Santander, que promou aquesta iniciativa des de la seva Divisió Global Santander Universitats. La Universitat de Barcelona participa amb 16 beques en aquest programa de mobilitat.
Les beques s'han repartit entre totes les universitats espanyoles seguint criteris objectius en funció de la dimensió de la universitat.
El programa Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana s'ha posat en marxa amb un acord signat a Madrid per Ángel Gabilondo, president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), i Emilio Botín, president de Banc Santander.
El programa de 500 beques s'emmarca com a part d'una iniciativa de Banc Santander, que amb motiu del seu 150è aniversari va decidir concedir 1.500 beques de mobilitat internacional a universitaris dels països iberoamericans en què actua la Divisió Global Santander Universitats del banc (Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia, Espanya, Mèxic, Perú, Portugal, Puerto Rico, Uruguai i Veneçuela). Aquest programa s'afegeix a les més de 10.000 beques i ajuts als estudis que el banc subvenciona cada any.
Cada beca Santander-CRUE de Mobilitat Iberoamericana estarà dotada amb 3.000 euros per sufragar el cost de la matrícula, en cas que n'hi hagi, així com el desplaçament, la manutenció, les despeses de viatge i l'allotjament. L'objectiu és fomentar la mobilitat internacional, essencial per al desenvolupament de l'espai iberoamericà del coneixement.
Banc Santander promou aquesta iniciativa a través de la seva Divisió Global Santander Universitats, les activitats de la qual vertebren l'acció social de l'entitat bancària i li permeten de mantenir una aliança estable amb més de 600 universitats i centres d'investigació a l'Estat espanyol, Portugal, Amèrica, Rússia i Regne Unit.