La Universitat de Barcelona crea el seu laboratori dʼinnovació social, Living Lab UB

 
 
Recerca
(29/10/2020)

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa el seu laboratori dʼinnovació social: el Living Lab UB, que es presentarà en un acte telemàtic el dimarts 3 de novembre a les 12 h. Lʼobjectiu dʼaquesta iniciativa és donar resposta a reptes, provinents tant de lʼentorn públic com privat, relacionats amb el comportament de les persones, mitjançant solucions innovadores i amb la participació dels agents socials de la quàdruple hèlix: empreses i institucions, clients i usuaris, experts universitaris i responsables de polítiques.

 
 
Recerca
29/10/2020

La Universitat de Barcelona ha posat en marxa el seu laboratori dʼinnovació social: el Living Lab UB, que es presentarà en un acte telemàtic el dimarts 3 de novembre a les 12 h. Lʼobjectiu dʼaquesta iniciativa és donar resposta a reptes, provinents tant de lʼentorn públic com privat, relacionats amb el comportament de les persones, mitjançant solucions innovadores i amb la participació dels agents socials de la quàdruple hèlix: empreses i institucions, clients i usuaris, experts universitaris i responsables de polítiques.

Una de les primeres actuacions del Living Lab UB ha estat una jornada sobre bon govern i regulació, liderada pel catedràtic de Dret Administratiu Juli Ponce. La sessió, que ha tingut lloc aquest mes dʼoctubre, es va dedicar a la regulació per protegir els denunciants o alertadors dʼirregularitats, fraus i corrupció (whistleblowers), coincidint amb la transposició a Espanya de la directiva de la Unió Europea sobre aquest tema. Tant actors públics com privats van aportar la seva opinió sobre com haurà de ser la llei que reguli lʼobligació de disposar de canals anònims de denúncies de frau a empreses i institucions, i les mesures de protecció dels alertadors. Les conclusions dʼaquesta jornada donaran lloc al 2n Anuari sobre bon govern i regulació, que es publicarà el 2021.

El Living Lab UB es planteja com un instrument de persones i recursos multidisciplinaris que sʼactiven en funció de cada repte concret i que prenen diverses formes. És, doncs, un model líquid per a una societat líquida. Els prop de 6.000 investigadors i investigadores de la UB de diferents camps del coneixement, el prestigi i la reputació de la institució acadèmica i lʼexperiència en la gestió de projectes dʼinnovació de la Fundació Bosch i Gimpera fan que la Universitat de Barcelona sigui un entorn immillorable on es pugui desenvolupar aquest projecte.

A través dʼuna metodologia centrada en lʼusuari, en el Living Lab UB es desenvolupen dinàmiques participatives per tal de donar resposta a reptes plantejats per empreses i institucions. «El laboratori dʼinnovació social permet treballar els reptes socials contemporanis alineant els millors investigadors de diverses disciplines i els actors socials implicats. Amb la suma dels diferents àmbits del coneixement i les diverses perspectives que afecten un problema social, sʼaconsegueix un context creatiu i més informat per generar noves solucions a problemes complexos», afirma el professor Francesc Benlliure, membre de lʼequip de la Fundació Bosch i Gimpera impulsor dʼaquesta iniciativa.

En projectes tant de lʼentorn públic com privat, la metodologia del Living Lab UB permet definir solucions innovadores centrades en lʼusuari o client, validar nous productes o serveis en desenvolupament, conscienciar, educar i empoderar els potencials clients, i promoure un canvi dʼhàbits en aquest col·lectiu. Per això, el Living Lab UB es constitueix com una eina clau per abordar la transferència de coneixement, especialment en les disciplines de les humanitats i les ciències socials relacionades amb el comportament de les persones.