La UB signa un acord amb la UPC que compensa en lʼàmbit econòmic lʼestreta col·laboració acadèmica durant 28 anys

Els rectors Joan Elias i Francesc Torres, a la Galeria del Paranimf de la UB.
Els rectors Joan Elias i Francesc Torres, a la Galeria del Paranimf de la UB.
Institucional
(12/06/2020)

La UB i la UPC col·laboren en lʼorganització dʼestudis conjuntament des de fa 28 anys. Aquesta col·laboració ha permès optimitzar lʼassignació de recursos tot procurant una formació integral i en la qual cada institució ha aportat coneixement en els seus camps dʼexpertesa reconeguda i contrastada. La proximitat geogràfica dʼalguns campus i la complementarietat dels àmbits acadèmics de les dues universitats han fet més fàcil aquesta col·laboració, que ha repercutit en la millora de la formació que reben els estudiants i que ha donat lloc a iniciatives conjuntes com ara el Barcelona Knowledge Campus (BKC), un dels primers campus dʼexcel·lència del panorama universitari.

Els rectors Joan Elias i Francesc Torres, a la Galeria del Paranimf de la UB.
Els rectors Joan Elias i Francesc Torres, a la Galeria del Paranimf de la UB.
Institucional
12/06/2020

La UB i la UPC col·laboren en lʼorganització dʼestudis conjuntament des de fa 28 anys. Aquesta col·laboració ha permès optimitzar lʼassignació de recursos tot procurant una formació integral i en la qual cada institució ha aportat coneixement en els seus camps dʼexpertesa reconeguda i contrastada. La proximitat geogràfica dʼalguns campus i la complementarietat dels àmbits acadèmics de les dues universitats han fet més fàcil aquesta col·laboració, que ha repercutit en la millora de la formació que reben els estudiants i que ha donat lloc a iniciatives conjuntes com ara el Barcelona Knowledge Campus (BKC), un dels primers campus dʼexcel·lència del panorama universitari.

La UB i la UPC han organitzat i organitzen estudis conjunts tant de grau com de màster, alguns provinents dʼestructures anteriors a lʼespai europeu dʼeducació superior i organitzats en primers i segons cicles. En un inici, lʼEnginyeria Geològica, implantada lʼany 1992 com una titulació pròpia i, posteriorment, la col·laboració en els àmbits de lʼenginyeria de materials, lʼestadística, la prevenció de riscos laborals, les ciències del mar, lʼenginyeria biomèdica o la fotònica, són exemples de lʼestreta col·laboració en lʼorganització i la impartició dʼestudis de les dues institucions. Actualment, les dues universitats ofereixen, per exemple, el grau dʼEstadística (interuniversitari UB-UPC), així com programes de màster com el Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa MESIO (interuniversitari UPC-UB), el de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica, o el Master's degree in Pure and Applied Logic.

Tanmateix, aquesta relació acadèmica no havia estat acompanyada dʼuna relació econòmica que concretés tots els aspectes de la col·laboració. Aquesta situació poc pautada es corregeix ara amb voluntat expressa dels dos rectors, Joan Elias, per la Universitat de Barcelona, i Francesc Torres, per la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTech, que signen un conveni que compensa les quantitats històriques i fixa les compensacions presents i futures.

Lʼimpuls dels estudis interdisciplinaris i la suma dʼesforços entre les dues universitats públiques de referència són aspectes que emmarquen aquesta nova etapa de col·laboració en la qual està prevista, per exemple, lʼorganització del nou programa de màster Ciència i Tecnologia Quàntiques per al proper curs acadèmic.