La UB sʼadhereix a la XXII Setmana sense Fum

 
 
Institucional
(19/05/2021)

Del 25 al 31 de maig tindrà lloc la Setmana sense Fum, que enguany celebra la 22a edició. Amb el lema «Deixar de fumar, la teva altra vacuna», la iniciativa vol destacar la importància de deixar de fumar com a mesura de prevenció de possibles complicacions derivades de la COVID-19. La UB se suma a la Setmana sense Fum a través de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Lʼobjectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el tabac, abandonar-ne el consum i poder gaudir dʼun ambient lliure de fum.

 
 
Institucional
19/05/2021

Del 25 al 31 de maig tindrà lloc la Setmana sense Fum, que enguany celebra la 22a edició. Amb el lema «Deixar de fumar, la teva altra vacuna», la iniciativa vol destacar la importància de deixar de fumar com a mesura de prevenció de possibles complicacions derivades de la COVID-19. La UB se suma a la Setmana sense Fum a través de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC). Lʼobjectiu és sensibilitzar la població de la importància que té per a la salut el fet de no iniciar-se en el tabac, abandonar-ne el consum i poder gaudir dʼun ambient lliure de fum.

Cada any moren al món més de set milions de persones pel consum de tabac. Amb lʼarribada de la pandèmia són molts els estudis que han trobat una relació entre el consum de tabac i el risc de patir una COVID-19 greu. Abandonar el tabaquisme no és fàcil, però és possible. El primer pas per aconseguir-ho és voler fer-ho i demanar ajuda pot facilitar-ne el procés.

Al web de la Setmana sense Fum sʼhi poden consultar propostes dʼactivitats i diversos materials divulgatius al voltant del tabac, com ara una guia per deixar de fumar, un fullet didàctic per a pares i mares i una infografia sobre els riscos que suposa el tabac per al medi ambient.

Així mateix, lʼedició dʼenguany ha iniciat un projecte nou anomenat Suma Salut, que integra els programes dʼactivitat física, tabaquisme i alcohol, i que els relaciona amb lʼenunciat: «Quan tʼactives, no fumes i no beus, sumes salut». Lʼobjectiu és donar un enfocament integrador dʼalguns dels processos de prevenció i promoció de la salut. Amb aquesta intenció sʼhan elaborat les tres campanyes dels dies mundials de manera conjunta, amb una línia de continuïtat, relacionant els lemes dʼaquest any amb un tema actual: la vacuna de la COVID-19.

Entitats que en formen part

La Setmana sense Fum és una iniciativa de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària (semFYC) i la CAMFiC a Catalunya. Des de fa anys, lʼorganització de les activitats són a càrrec del programa Atenció Primària sense Fum (PAPSF), impulsat per la CAMFiC, lʼAssociació dʼInfermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC) i lʼAgència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT).

Amb lʼobjectiu dʼinvolucrar diversos àmbits en una iniciativa comuna i unificar un mateix missatge, en els últims anys hi ha hagut altres entitats que també sʼhan implicat en lʼorganització, com ara la Xarxa Catalana dʼUniversitats Saludables —que durant els pròxims anys presideix la UB—, la Xarxa dʼAtenció Primària sense Fum, la Xarxa Catalana dʼHospitals sense Fum; els col·legis de Catalunya de metges, dʼinfermeres, de farmacèutics, de pedagogs i de psicologia; les societats científiques de Catalunya, de medicina familiar i comunitària, dʼinfermeria familiar i comunitària, de llevadores i de salut laboral; la Societat Catalana dʼAtenció i Tractament del Consum del Tabac; la Federació de Municipis de Catalunya, lʼAssociació Catalana de Municipis i les diputacions; lʼAgència de Salut Pública de Catalunya i els serveis territorials; lʼAgència de Salut Pública de Barcelona; lʼAssociació Espanyola contra el Càncer, la Federació dʼEntitats contra el Càncer de Catalunya i lʼorganització no governamental No más colillas en el suelo.