La UB publica l'oferta de programes de doctorat per al curs 2008-2009

(29/07/2008)

La UB acaba de publicar l'oferta de programes de doctorat per al curs vinent. En total són 68 programes de doctorat, 57 dels quals ja estan adaptats a les directrius de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

29/07/2008

La UB acaba de publicar l'oferta de programes de doctorat per al curs vinent. En total són 68 programes de doctorat, 57 dels quals ja estan adaptats a les directrius de l'espai europeu d'educació superior (EEES).

L'accés als estudis de doctorat, entesos com un període de formació i recerca que culmina amb l'elaboració d'una tesi doctoral, actualment es pot dur a terme a través de dues vies. D'una banda, la via tradicional, que és la dels programes que encara no s'han adaptat a l'espai europeu d'educació superior, i implica cursar 32 crèdits durant dos cursos acadèmics després d'haver obtingut una llicenciatura o enginyeria. D'altra banda, la via adaptada als criteris de l'EEES, que preveu cursar un programa de doctorat, que consta d'un període de formació que, de manera general, es correspon amb un o diversos màsters oficials i d'un període de recerca organitzat que finalitza amb la lectura i defensa de la tesi corresponent.

La UB ha iniciat una campanya de difusió sobre aquesta nova oferta de doctorat mitjançant anuncis en mitjans de comunicació, cartells i postals publicitàries.