La UB participa en dos projectes dʼinnovació finançats per lʼEIT Health per respondre a la COVID-19

 
 
Recerca
(21/05/2020)

LʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia en Salut (EIT Health) ha anunciat la resolució dʼuna convocatòria extraordinària de projectes dʼinnovació per respondre a la pandèmia de COVID-19. La UB participa en dos dels quinze projectes seleccionats a escala europea. A Espanya, lʼHospital Clínic de Barcelona i lʼHospital Sant Joan de Déu lideren tres dʼaquestes propostes. Les iniciatives escollides en aquesta convocatòria presenten solucions innovadores per donar resposta immediata a alguns dels reptes que estan abordant actualment els sistemes sanitaris i la societat.

 
 
Recerca
21/05/2020

LʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia en Salut (EIT Health) ha anunciat la resolució dʼuna convocatòria extraordinària de projectes dʼinnovació per respondre a la pandèmia de COVID-19. La UB participa en dos dels quinze projectes seleccionats a escala europea. A Espanya, lʼHospital Clínic de Barcelona i lʼHospital Sant Joan de Déu lideren tres dʼaquestes propostes. Les iniciatives escollides en aquesta convocatòria presenten solucions innovadores per donar resposta immediata a alguns dels reptes que estan abordant actualment els sistemes sanitaris i la societat.

La UB participa en el projecte CAR3D a través del Grup Barcelona de…, format per professorat del grau de Disseny de la Facultat de Belles Arts. Els investigadors treballaran en el disseny, el desenvolupament i la validació de màscares reutilitzables i protectors facials que compleixin les especificacions de la Unió Europea amb la finalitat que estiguin disponibles per ser reproduïts a tot Europa. Els EPI creats a través del projecte no tindran cap patent, de manera que els fabricants locals puguin produir lliurement aquest tipus de material dʼalta qualitat. Lʼobjectiu és fer servir tecnologies com la impressió 3D per millorar la capacitat dʼEuropa en la fabricació additiva de material sanitari necessari en la gestió de pandèmies. En el projecte, que lidera lʼHospital Sant Joan de Déu de Barcelona, també hi participen lʼempresa BCN 3D, especialitzada en la fabricació dʼimpressores 3D, el centre tecnològic CIM UPC i la Fundació Sant Joan de Déu.

Així mateix, investigadors del Departament de Biomedicina de la UB, juntament amb lʼISGlobal, participen en CoViproteHCt, un projecte coordinat per la Universitat Tècnica de Munic (TUM) per desenvolupar i validar assajos que permetin identificar personal sanitari que hagi desenvolupat resposta immunitària al SARS-CoV-2.

LʼHospital Clínic lidera dues iniciatives més amb lʼobjectiu de crear un centre de control virtual per millorar el tractament de pacients de COVID-19 i facilitar certificats digitals que permetin determinar si una persona és immune al virus, amb preferència pels professionals mèdics i els residents en geriàtrics.

Més informació