La UB, lʼHospital de Bellvitge i ABEX Excelencia Robótica creen la primera càtedra de cirurgia robòtica a Catalunya

La càtedra es va presentar ahir, 13 de setembre.
La càtedra es va presentar ahir, 13 de setembre.
Recerca
(14/09/2021)

La Universitat de Barcelona, lʼHospital Universitari de Bellvitge (HUB) i lʼempresa ABEX Excelencia Robòtica creen la Càtedra UB - Hospital Universitari de Bellvitge de Cirurgia Robòtica ABEX amb lʼobjectiu de promoure el desenvolupament de la docència i la recerca en aquest àmbit en cinc especialitats quirúrgiques. Es tracta de la segona càtedra dʼaquestes característiques a lʼEstat i la primera que té suport empresarial.

 

La càtedra es va presentar ahir, 13 de setembre.
La càtedra es va presentar ahir, 13 de setembre.
Recerca
14/09/2021

La Universitat de Barcelona, lʼHospital Universitari de Bellvitge (HUB) i lʼempresa ABEX Excelencia Robòtica creen la Càtedra UB - Hospital Universitari de Bellvitge de Cirurgia Robòtica ABEX amb lʼobjectiu de promoure el desenvolupament de la docència i la recerca en aquest àmbit en cinc especialitats quirúrgiques. Es tracta de la segona càtedra dʼaquestes característiques a lʼEstat i la primera que té suport empresarial.

 

El rector de la UB, Joan Guàrdia, destaca que lʼaliança entre lʼHospital de Bellvitge i ABEX Excelencia Robótica «és un binomi dʼautoritat en cirurgia robòtica i la Universitat és el catalitzador que, amb aquesta càtedra, ens permetrà avançar cap a lʼassistència clínica del futur».

La irrupció de la cirurgia mínimament invasiva ha provocat una revolució dins de totes les especialitats quirúrgiques que ha facilitat la realització de les operacions, nʼha reduït dràsticament lʼagressivitat i ha mantingut, i fins i tot millorat, els resultats clínics. «La cirurgia robòtica és el màxim exponent de la cirurgia mínimament invasiva», afirma Ricard Ramos, professor de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, cirurgià toràcic i cap dʼestudis de lʼHUB, que serà el director de la nova càtedra.

«Aquest avenç tecnològic continu requereix una formació subespecialitzada, així com una contínua actualització de lʼespecialista. La nova càtedra, que és de caràcter transversal, té com a objectius promoure la formació principalment en cinc especialitats: cirurgia digestiva, toràcica, ginecològica, urològica i otorrinolaringològica, així com aquelles en què es vagi aplicant, amb la creació de cursos específics», explica Ramos. «A més a més —afegeix—, vol potenciar el debat científic mitjançant seminaris i congressos en àrees relacionades amb la càtedra i establir xarxes amb universitats i centres hospitalaris nacionals i internacionals amb elevada reputació en cirurgia robòtica».

La càtedra, adscrita al Campus de Bellvitge de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, disposarà dʼun equip format per cirurgians especialitzats en cirurgia robòtica de totes les especialitats relacionades amb les seves àrees, així com de les instal·lacions del bloc quirúrgic de lʼHUB, a més de les del Centre de Simulació Medicoquirúrgica Avançat, entre dʼaltres. 

LʼHUB és un hospital de referència en cirurgia robòtica, i realitza prop de sis-centes intervencions anuals amb Da Vinci, el sistema robòtic de lʼempresa ABEX Excelencia Robótica. Amb aquest robot es van fer el 2020 més de 9.000 intervencions a Espanya i Portugal i més dʼ1,2 milions a tot el món. Segons Pablo Díez, director de Negoci dʼABEX Excelencia Robótica a Espanya i Portugal, «la formació dels nostres clínics és fonamental perquè les innovacions tecnològiques i lʼabordatge amb la tècnica robòtica siguin pràctica comuna als nostres quiròfans en benefici del pacient, que veurà millorada la seva qualitat de vida després dʼuna intervenció».

En el marc de la càtedra sʼorganitzaran sessions monogràfiques de cirurgia robòtica, a més de promoure estades de curta durada per a cirurgians. Sʼadjudicaran ajuts a projectes de recerca i sʼinstaurarà el Premi ABEX Nacional a la millor publicació sobre cirurgia robòtica.

El sistema robòtic Da Vinci

En lʼactualitat, el sistema robòtic Da Vinci és la plataforma més innovadora per a cirurgia mínimament invasiva que està revolucionant el sector hospitalari. Més de vuitanta centres a Espanya ja disposen dʼaquest suport als quiròfans, amb el qual duen a terme cirurgies urològiques, toràciques, digestives, otorrinolaringològiques i de ginecologia oncològica.

Amb el sistema robòtic Da Vinci, el cirurgià no opera directament el pacient, sinó que ho fa assegut en una consola des dʼon fa anar virtualment unes pinces. La visió en tres dimensions amb un augment de fins a deu vegades li permet treballar amb una gran precisió. El sistema tradueix els moviments de les mans del metge en impulsos que es transmeten literalment als braços robòtics, fet que possibilita arribar a zones dʼaccés difícil.

Els avantatges són inqüestionables: amb el sistema quirúrgic Da Vinci és més fàcil treballar en anatomies complicades, es té una visualització excel·lent dels punts de referència anatòmics i dels plans tissulars, i sʼeliminen la tremolor fisiològica o els moviments involuntaris del cirurgià, així com el cansament postural després de llargues hores dʼintervenció. Aquests avantatges repercuteixen de manera directa en el pacient, ja que la mida de les incisions és clarament menor, fet que deriva en un millor període postoperatori i més curt. També hi ha menys sagnat, menys dolor, menys possibilitats de complicacions i, en definitiva, una incorporació més ràpida a la vida diària. Tot això incideix en una millor gestió de lʼús de les instal·lacions i dels recursos de lʼhospital.