La UB, la més demanada en primera preferència

Gairebé un de cada tres estudiants escull la UB en primera opció.
Gairebé un de cada tres estudiants escull la UB en primera opció.
(14/07/2021)

La UB torna a ser, un any més, la universitat catalana més sol·licitada en primera opció per al curs 2021-2022. De les cinc titulacions més demanades a Catalunya, quatre són de la Universitat de Barcelona: Medicina (Campus Clínic) amb 1.764 sol·licituds en primera opció, seguida de Psicologia, amb 1.185 sol·licituds, Administració i Direcció dʼEmpreses, amb 1077 sol·licituds, i Infermeria (Campus Bellvitge), amb 902 sol·licituds.

Gairebé un de cada tres estudiants escull la UB en primera opció.
Gairebé un de cada tres estudiants escull la UB en primera opció.
14/07/2021

La UB torna a ser, un any més, la universitat catalana més sol·licitada en primera opció per al curs 2021-2022. De les cinc titulacions més demanades a Catalunya, quatre són de la Universitat de Barcelona: Medicina (Campus Clínic) amb 1.764 sol·licituds en primera opció, seguida de Psicologia, amb 1.185 sol·licituds, Administració i Direcció dʼEmpreses, amb 1077 sol·licituds, i Infermeria (Campus Bellvitge), amb 902 sol·licituds.

A aquestes titulacions, que estan entre les cinc més sol·licitades a tot Catalunya, les segueixen com a titulacions més demanades a la UB: Dret, amb 722 sol·licituds en primera opció; Odontologia, amb 680 sol·licituds; Ciències de lʼActivitat Física i lʼEsport, amb 584 sol·licituds, i Educació Primària, amb 532. Si considerem el conjunt del sistema universitari català, gairebé un de cada tres estudiants escull la UB en primera opció.

La nota de tall més alta a la UB és la de lʼitinerari dʼestudis simultanis de Matemàtiques i Física, amb 13,546 punts i una oferta de 20 places, seguida de Medicina (Campus Clínic), amb 13,146 punts i una oferta de 172 places, i lʼitinerari dʼestudis simultanis dʼEnginyeria Informàtica i Matemàtiques, amb 13,032 punts i una oferta de 20 places. A tot Catalunya només hi ha set titulacions que tinguin una nota de tall superior a 13 com aquestes tres de la UB. Entre les 94 titulacions que ofereix la UB, 64 han augmentat la nota de tall.

Dʼaltra banda, un total de 634 estudiants assignats a la UB tenen una nota dʼadmissió superior a 13 punts (la nota es calcula a partir de les qualificacions de batxillerat i les PAU i la puntuació màxima és de 14). Aquesta xifra dʼestudiants excel·lents lʼany passat era de 559 i continua la tendència ascendent dels darrers cursos.