La UB invertirà 1,8 milions en ordinadors portàtils per al PDI i el PAS

 
 
Institucional
(16/07/2020)

La Universitat de Barcelona destinarà 1,8 milions dʼeuros a lʼadquisició dʼordinadors portàtils per cobrir necessitats del PDI i del PAS. Sʼespera que aquesta inversió excepcional comporti la compra de més de 1.600 equips informàtics amb la finalitat dʼafavorir el treball no presencial i, alhora, encetar la renovació dʼequipaments de sobretaula existents. Amb aquest maquinari més polivalent, la UB pretén millorar les condicions de treball i adaptar-se a les noves necessitats per al curs 2020-2021, especialment davant la incertesa de la situació sanitària.

 
 
Institucional
16/07/2020

La Universitat de Barcelona destinarà 1,8 milions dʼeuros a lʼadquisició dʼordinadors portàtils per cobrir necessitats del PDI i del PAS. Sʼespera que aquesta inversió excepcional comporti la compra de més de 1.600 equips informàtics amb la finalitat dʼafavorir el treball no presencial i, alhora, encetar la renovació dʼequipaments de sobretaula existents. Amb aquest maquinari més polivalent, la UB pretén millorar les condicions de treball i adaptar-se a les noves necessitats per al curs 2020-2021, especialment davant la incertesa de la situació sanitària.

La distribució dels equips entre col·lectius es farà en funció del seu pes en la institució. Així, un milió dʼeuros sʼassignarà al PDI i 800.000 euros correspondran al PAS. En el cas concret del PDI, el finançament va vinculat al que representa cada facultat en el model de finançament de centres. Es recomanarà que els departaments prioritzin el lliurament de portàtils al personal que ha de fer docència no presencial. Pel que fa al PAS, el 40 % dels recursos es destinaran a les administracions de centre (en funció del que representen en el model de finançament dʼadministracions) i un 60 % a les unitats i serveis transversals en funció de les seves necessitats, avaluades per una comissió prevista. Més enllà dels 1,8 milions que aporta el programa, aquest permet que els centres i les unitats aportin recursos propis per cobrir necessitats.

Lʼàrea TIC de Gerència serà lʼencarregada de la compra i els centres rebran directament els equips. Sʼadquirirà un únic model dʼordinador homologat dins de lʼacord marc que la UB té establert amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC): un equip professional que compleix amb els requeriments funcionals i tècnics de la UB, i que permet treballar tant presencialment com a distància amb comoditat (es podrà connectar a la xarxa de cable i fer servir monitors existents). Tots els portàtils sʼhauran dʼinventariar, i es demanarà el compromís de fer un bon ús de lʼequip, destinant-lo només a finalitats laborals.

La convocatòria dʼaquest ajut s'ha publicat avui a la seu electrònica i sʼenviarà a tots els centres, administracions i serveis generals, per al seu coneixement i perquè es puguin presentar les sol·licituds.