La UB i lʼHospital de Bellvitge presenten els resultats del primer cribratge de COVID-19 a la comunitat universitària

Recerca
(18/06/2021)

La Universitat de Barcelona (UB) i lʼHospital Universitari de Bellvitge (HUB) han publicat un article a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health amb els resultats del cribratge dʼinfecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en la comunitat universitària de la UB fet el febrer dʼaquest any. Aquest és el primer estudi científic de cribratge de COVID-19 en lʼàmbit universitari dut a terme a Espanya.

Recerca
18/06/2021

La Universitat de Barcelona (UB) i lʼHospital Universitari de Bellvitge (HUB) han publicat un article a la revista International Journal of Environmental Research and Public Health amb els resultats del cribratge dʼinfecció per SARS-CoV-2 i de la seva seroepidemiologia en la comunitat universitària de la UB fet el febrer dʼaquest any. Aquest és el primer estudi científic de cribratge de COVID-19 en lʼàmbit universitari dut a terme a Espanya.

Lʼestudi transversal sʼha fet en una mostra de 2.784 membres de la UB. Els principals resultats mostren que la prevalença total de la infecció per SARS-CoV-2, és a dir, amb una prova PCR positiva o una serologia per detectar anticossos IgG positiva, va ser del 14,9 %. Amb relació a la serologia, es van observar anticossos contra el SARS-CoV-2 en un 12,8 % dels casos. Dʼaltra banda, quaranta-quatre participants, un 1,6 % del total, van donar positiu en la PCR. Tots els participants de lʼestudi no presentaven simptomatologia sospitosa dʼinfecció per SARS-CoV-2 en el moment de recollir les mostres.

Dels quaranta-quatre participants asimptomàtics amb PCR positiva, trenta-vuit (1,36 % del total de la mostra) també van donar positiu en anticossos. Per tant, només sis participants, que constitueixen un 0,22 % del total, es podien considerar com una infecció precoç. «Aquests individus, presimptomàtics i probablement amb càrregues virals elevades, són el perfil de transmissors potencials», explica Francisco Ciruela, catedràtic de farmacologia de la UB i coordinador del projecte.

«Els resultats també mostren que encara estem lluny de la immunitat de grup; per tant, mentre esperem la vacunació de la població i lʼaugment dʼaquesta immunitat, cal concentrar-se a identificar i aïllar els casos nous i els seus contactes, així com mantenir els protocols habituals —rentat de mans, distància social, ús de la mascareta.»
María Ángeles Domínguez, professora de microbiologia de la UB i cap del Servei de Microbiologia del HUB, destaca que sis dʼaquests positius per PCR van mostrar el genotip de la variant alpha del virus (VOC 202012/01) descrita per primera vegada al Regne Unit a principis de desembre de 2020. En dos dʼaquests sis casos, la detecció dʼanticossos va ser positiva, i en els altres quatre casos, negativa. Tots aquests casos es van detectar el febrer de 2021, un període de detecció creixent dʼaquesta variant viral a la nostra zona.

Si mirem la prevalença per col·lectius en la prova PCR, el percentatge de positius va ser dʼun 2,8 % entre els estudiants, un 1 % en el PAS i un 1,52 % en el PDI, mentre que cap PDI de lʼàmbit clínic va donar positiu. Amb relació a la seroprevalença, en el col·lectiu de lʼalumnat era del 15,4 %; en el PAS, un 12,9 %; en el PDI, del 9,0 %, i en el PDI clínic, de lʼ11,8 %. Per tant, «els resultats no mostren diferències entre els diferents col·lectius de la UB. Tampoc es van observar diferències quan es va estimar la prevalença per sexe», apunta Sebastià Videla, professor de la Unitat de Farmacologia de la UB i cap de la Unitat dʼInvestigació Clínica en Assaigs Clínics del HUB i lʼIDIBELL i primer autor de lʼarticle.

En lʼestudi dut a terme entre desembre de 2020 i febrer de 2021 van participar un total de 3.243 persones de la comunitat UB, tot i que no totes les mostres van ser viables per a lʼestudi. En aquell moment, cap de les persones que hi van participar estaven vacunades. Els participants van respondre un qüestionari epidemiològic breu via telemàtica i posteriorment seʼls va fer una anàlisi PCR mitjançant una mostra nasal i una analítica de sang per determinar la presència dʼanticossos IgG contra el SARS-CoV-2. Aquestes mostres, obtingudes a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, als Serveis Mèdics de la UB i a lʼOficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA), es van processar al Servei de Microbiologia del HUB i els resultats es van comunicar als participants mitjançant el canal La Meva Salut del Departament de Salut.

«La participació de lʼassistència primària en aquest estudi ha estat imprescindible per tal de comunicar els resultats de PCR positiva als participants i donar els consells necessaris per tallar la cadena de transmissió», explica Marta Sancho, directora de projectes de la Direcció dʼAtenció Primària Costa de Ponent i coordinadora del seguiment dels casos positius per SARS-CoV-2.

El projecte ha rebut el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona. També està inclòs en la iniciativa Mecenes UB 2020

 

Referència de lʼarticle

S. Videla, A. Otero, S. Martí-Martí, M. A. Domínguez, N. Fabrellas, M. P. Delgado-Hito, I. Cruz, C. Tebé, T. Vinuesa, F. Ardila, M. Sancho, E. Fernández, M. Figuerola i F. Ciruela. «Prevalence of SARS-CoV-2 infection at the University of Barcelona during the third COVID-19 pandemic wave in Spain». International Journal of Environmental Research and Public Health. DOI: https://doi.org/10.3390/ijerph18126526