La UB Divulga col·labora amb Educlan durant lʼestat dʼalarma

Educlan ofereix recursos educatius de qualitat per a la població infantil i juvenil durant aquest període de confinament.
Educlan ofereix recursos educatius de qualitat per a la població infantil i juvenil durant aquest període de confinament.
Recerca
(30/04/2020)

La col·lecció de vídeos Ciència animada de La UB Divulga sʼestà emetent dins dʼAprendemos en casa, la programació educativa especial de RTVE, i sʼinclourà en el repositori dʼEduclan, com a resultat dʼun acord de col·laboració signat entre la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona i Ràdio Televisió Espanyola (RTVE).

Educlan ofereix recursos educatius de qualitat per a la població infantil i juvenil durant aquest període de confinament.
Educlan ofereix recursos educatius de qualitat per a la població infantil i juvenil durant aquest període de confinament.
Recerca
30/04/2020

La col·lecció de vídeos Ciència animada de La UB Divulga sʼestà emetent dins dʼAprendemos en casa, la programació educativa especial de RTVE, i sʼinclourà en el repositori dʼEduclan, com a resultat dʼun acord de col·laboració signat entre la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la Universitat de Barcelona i Ràdio Televisió Espanyola (RTVE).

Lʼacord estableix la cessió del projecte Ciència animada a RTVE perquè inclogui la col·lecció dʼaquests vídeos divulgatius a la programació que sʼha elaborat, en col·laboració amb el Ministeri dʼEducació i Formació Professional, per ser emesa durant lʼestat dʼalarma establert pel Govern espanyol. Lʼobjectiu és oferir recursos educatius de qualitat per a la població infantil i juvenil durant aquest període de confinament.

Ciència animada inclou cinc vídeos de contingut científic en què sʼexpliquen dʼuna manera visual i amena conceptes científics. Cada capítol parteix de la definició dʼun concepte clau seleccionat pels experts de la UB que col·laboren en el projecte. A partir dʼaquí, seʼn prepara un guió i un tractament visual. A continuació, el guió és dibuixat, animat, sonoritzat i adaptat als tres idiomes del projecte (català, castellà i anglès). El divendres 17 dʼabril seʼn va emetre el primer dels capítols, Ombres, en què sʼexplica de quina manera influeix la posició del sol en la direcció de les ombres. El divendres 24 dʼabril seʼn va emetre el segon, Nutrició, que tracta el tema de la nutrició i la importància dʼuna dieta equilibrada. La resta de capítols es programaran els divendres de 9 a 10 h. Dʼaquesta manera, els infants podran descobrir El mètode científic, Turisme sostenible i La taula periòdica.

La col·lecció Ciència animada és un projecte de la Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i) de la UB, té lʼassessorament dʼun grup dʼinvestigadors de la Universitat que asseguren el rigor científic de cada una de les peces i rep el suport del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, institució que també ha fet dʼenllaç entre RTVE i la UB.