La UB capta prop de 22 milions dʼeuros a la convocatòria de projectes estatals

En la gràfica es pot veure l’evolució dels darrers quatre anys en nombre de projectes sol·licitats, projectes concedits i l’import captat per la UB (anys de concessió 2018 a 2021), dins dels programes estatals de Generació de Coneixement i de Reptes d’Investigació.
En la gràfica es pot veure l’evolució dels darrers quatre anys en nombre de projectes sol·licitats, projectes concedits i l’import captat per la UB (anys de concessió 2018 a 2021), dins dels programes estatals de Generació de Coneixement i de Reptes d’Investigació.
Recerca
(07/07/2021)

La UB ha captat 21,8 milions dʼeuros en la darrera convocatòria de projectes de Generació de Coneixement i de Reptes dʼInvestigació del Ministeri de Ciència i Innovació, els resultats provisionals de la qual sʼhan publicat recentment. Aquesta xifra suposa set milions dʼeuros més que en lʼedició anterior. En total, el personal investigador de la UB ha obtingut 168 projectes de 280 sol·licituds.

En la gràfica es pot veure l’evolució dels darrers quatre anys en nombre de projectes sol·licitats, projectes concedits i l’import captat per la UB (anys de concessió 2018 a 2021), dins dels programes estatals de Generació de Coneixement i de Reptes d’Investigació.
En la gràfica es pot veure l’evolució dels darrers quatre anys en nombre de projectes sol·licitats, projectes concedits i l’import captat per la UB (anys de concessió 2018 a 2021), dins dels programes estatals de Generació de Coneixement i de Reptes d’Investigació.
Recerca
07/07/2021

La UB ha captat 21,8 milions dʼeuros en la darrera convocatòria de projectes de Generació de Coneixement i de Reptes dʼInvestigació del Ministeri de Ciència i Innovació, els resultats provisionals de la qual sʼhan publicat recentment. Aquesta xifra suposa set milions dʼeuros més que en lʼedició anterior. En total, el personal investigador de la UB ha obtingut 168 projectes de 280 sol·licituds.

Si comparem els últims anys, cal destacar que lʼimport aconseguit en aquestes convocatòries sʼha anat incrementant, especialment en aquesta darrera edició. També cal remarcar lʼincrement de la taxa dʼèxit dels projectes obtinguts, que ha passat dʼestar al voltant del 50 % al 60 % actual. Tal com apunta el vicerector de Recerca, Jordi Garcia, «aquest increment indica la bona evolució de la recerca a la Universitat de Barcelona, malgrat la manca dʼun pressupost basal en recerca adequat per part de les institucions, però sobretot gràcies al gran esforç del PDI de la UB, i reflecteix que la UB continua sent la primera entitat de recerca de Catalunya». Per a la UB, aquesta convocatòria representa al voltant del 30% de tots els projectes competitius gestionats per la Universitat, tant en nombre de projectes com en import, segons les dades del 2020.

Resultats per facultats

Per facultats, la de Medicina i Ciències de la Salut i la de Biologia han rebut més dʼuna vintena de projectes, mentre que les facultats de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació, Geografia i Història, Química, Psicologia i Física estan per sobre dels deu projectes. Aquests centres també es corresponen amb els que han obtingut imports més alts. Aquestes diferències en nombre i pressupostos són el reflex de la diversitat inherent a una universitat generalista com és la UB, que abasta gairebé tots els àmbits del coneixement.

Programa estatal dʼR+D+I

Concretament, aquestes dades provenen de la proposta de resolució provisional, publicada el 17 de juny, dʼajuts de les convocatòries 2020 corresponents a Projectes dʼR+D+I en el marc del Programa Estatal de Generació de Coneixement i Enfortiment Científic i Tecnològic del sistema R+D+I i del Programa Estatal dʼR+D+I Orientat als Reptes de la Societat, del Pla estatal de recerca científica i tècnica dʼinnovació 2017-2020.

Aquestes convocatòries suposen el conjunt més important dʼajudes estatals per al foment de la recerca cientificotècnica. Es financen 3.194 projectes amb 411,15 milions dʼeuros. Lʼimport aconseguit per la UB suposa un 5,31 % dʼaquest total.

Els seus beneficiaris són grups de recerca dʼuniversitats, centres públics dʼR+D i centres privats dʼR+D sense ànim de lucre. Aquests recursos promouen que la comunitat científica espanyola pugui abordar projectes de recerca cientificotècnica dʼalta qualitat, novetat i rellevància que contribueixin al progrés del coneixement, així com a la resolució de problemes de la societat i al creixement de lʼeconomia. Així mateix, permeten incorporar investigadors predoctorals en formació per fer la tesi doctoral en alguns dels grups i centres de recerca.