La UB acull un mòdul interactiu de divulgació científica sobre la COVID-19

 
 
Cultura
(28/09/2021)

El 31 de desembre de 2019, el govern xinès comunicava a lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS) lʼaparició dʼun nou virus: el coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia coneguda com a COVID-19, que ha transformat la vida quotidiana de milions de persones a tot el món. Però prop de dos anys després, què en sabem dʼaquesta malaltia? Per respondre a aquesta pregunta, del 27 de setembre al 29 dʼoctubre el vestíbul principal de lʼEdifici Històric acull un mòdul interactiu de divulgació científica sobre la COVID-19, desenvolupat per lʼempresa de disseny dʼexposicions Indissoluble.

Es tracta dʼuna experiència immersiva que posa a lʼabast del públic diversos recursos per aproximar-se a la COVID-19. Aquest dispositiu és, a més, 100 % anti-COVID: sʼactiva automàticament quan detecta la presència de lʼusuari i no cal tocar-lo per interactuar-hi.

Cinc propostes interactives

 
 
Cultura
28/09/2021

El 31 de desembre de 2019, el govern xinès comunicava a lʼOrganització Mundial de la Salut (OMS) lʼaparició dʼun nou virus: el coronavirus SARS-CoV-2, causant de la malaltia coneguda com a COVID-19, que ha transformat la vida quotidiana de milions de persones a tot el món. Però prop de dos anys després, què en sabem dʼaquesta malaltia? Per respondre a aquesta pregunta, del 27 de setembre al 29 dʼoctubre el vestíbul principal de lʼEdifici Històric acull un mòdul interactiu de divulgació científica sobre la COVID-19, desenvolupat per lʼempresa de disseny dʼexposicions Indissoluble.

Es tracta dʼuna experiència immersiva que posa a lʼabast del públic diversos recursos per aproximar-se a la COVID-19. Aquest dispositiu és, a més, 100 % anti-COVID: sʼactiva automàticament quan detecta la presència de lʼusuari i no cal tocar-lo per interactuar-hi.

Cinc propostes interactives

El mòdul ofereix cinc opcions de contingut. En primer lloc, es podrà conèixer en temps real lʼimpacte del virus a escala mundial a través de dades actualitzades dels casos de contagi i mort causats per la COVID-19, així com el nombre de persones vacunades a tot el món. Un altre dels recursos són quatre peces audiovisuals, validades per experts científics, mitjançant les quals es podrà ampliar la informació sobre la malaltia: Els coronavirus del segle XXI; Les dones, més resistents; Mutacions del SARS-CoV-2, i Què és la càrrega viral?

En un vessant més lúdic, lʼinteractiu també presenta un videojoc per aprendre sobre la COVID-19. Un altre dels recursos repta el visitant a posar a prova els seus coneixements sobre la malaltia a través dʼun joc de veritat o mentida: lʼusuari sʼhaurà de pronunciar sobre la veracitat de cinc enunciats que circulen a les xarxes socials i altres mitjans de comunicació, i després podrà contrastar la seva resposta amb la que dona lʼOMS.

Lʼúltima de les propostes és un vídeo realitzat per la Unitat dʼAudiovisuals de la UB que mostra com sʼha viscut la pandèmia a la UB: des dels esforços fets per la institució i la comunitat universitària a lʼinici de lʼestat dʼalarma, fins al curs actual, marcat pel retorn a la presencialitat i la importància de continuar mantenint les mesures de prevenció (consulteu el web ub.edu/covid19).