La UB acull les proves dʼaccés a la universitat

En total, a la UB hi haurà 63 tribunals.
En total, a la UB hi haurà 63 tribunals.
Acadèmic
(08/06/2021)

Del 8 a lʼ11 de juny, més de 10.000 alumnes sʼexaminaran a la UB de les proves dʼaccés a la universitat (PAU). En total, a la UB hi haurà 63 tribunals, situats als centres següents: Dret (10), Economia i Empresa, edifici 690 (8), Economia i Empresa, edifici 696 (5), Física (2), Química (4), Ciències de la Terra (1), Biologia (4), Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (5), Filosofia i Geografia i Història (4), Psicologia (3), Filologia i Comunicació (3). També hi haurà tribunals en instituts i centres de secundària a les poblacions de Badalona (2), Sant Adrià de Besòs (1), lʼHospitalet de Llobregat (1) i Barcelona (1). Igualment, sʼhan constituït sis tribunals en diferents seus de la Universitat Ramon Llull i tres tribunals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

En total, a la UB hi haurà 63 tribunals.
En total, a la UB hi haurà 63 tribunals.
Acadèmic
08/06/2021

Del 8 a lʼ11 de juny, més de 10.000 alumnes sʼexaminaran a la UB de les proves dʼaccés a la universitat (PAU). En total, a la UB hi haurà 63 tribunals, situats als centres següents: Dret (10), Economia i Empresa, edifici 690 (8), Economia i Empresa, edifici 696 (5), Física (2), Química (4), Ciències de la Terra (1), Biologia (4), Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (5), Filosofia i Geografia i Història (4), Psicologia (3), Filologia i Comunicació (3). També hi haurà tribunals en instituts i centres de secundària a les poblacions de Badalona (2), Sant Adrià de Besòs (1), lʼHospitalet de Llobregat (1) i Barcelona (1). Igualment, sʼhan constituït sis tribunals en diferents seus de la Universitat Ramon Llull i tres tribunals a la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Les PAU es divideixen en dues fases: la fase general, que és obligatòria i consta dʼun total de cinc exàmens, i la fase específica, que és voluntària per a tots els perfils dʼestudiants. En la fase general, els alumnes sʼexaminen de quatre matèries comunes (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera —anglès, francès, italià o alemany—, i Història) i una matèria comuna dʼopció a escollir entre Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Fonaments de les Arts. En la fase específica, que poden fer tant els alumnes de batxillerat com els procedents de cicles formatius de grau superior, lʼalumnat es pot examinar de fins a tres matèries de modalitat. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, obtingudes en matèries vinculades als estudis que es vulgui cursar, es calcula la nota dʼadmissió, que pot arribar fins als 14 punts.

Els estudiants podran consultar el resultat de les proves per Internet a partir del 25 de juny mitjançant el portal Accesnet de la Generalitat de Catalunya.