La UB, a lʼexposició «Emergència! Dissenys contra la COVID-19»

La mostra es pot visitar al Museu del Disseny de Barcelona fins al 10 de gener del 2021, i l’entrada és gratuïta.
La mostra es pot visitar al Museu del Disseny de Barcelona fins al 10 de gener del 2021, i l’entrada és gratuïta.
Cultura
(16/12/2020)

Amb el treball desenvolupat en el marc del projecte CAR3D, professorat del grau de Disseny de la Facultat de Belles Arts de la UB participa en lʼexposició «Emergència! Dissenys contra la COVID-19» que organitza el Museu del Disseny de Barcelona (plaça de les Glòries Catalanes, 37). A la mostra, que es pot visitar de manera gratuïta fins al 10 de gener del 2021, hi participen més de 50 iniciatives que, des del món del disseny, han donat una resposta ràpida a les necessitats urgents de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquestes propostes abasten àmbits molt diferents amb un objectiu comú: dissenyar per ajudar.

La mostra es pot visitar al Museu del Disseny de Barcelona fins al 10 de gener del 2021, i l’entrada és gratuïta.
La mostra es pot visitar al Museu del Disseny de Barcelona fins al 10 de gener del 2021, i l’entrada és gratuïta.
Cultura
16/12/2020

Amb el treball desenvolupat en el marc del projecte CAR3D, professorat del grau de Disseny de la Facultat de Belles Arts de la UB participa en lʼexposició «Emergència! Dissenys contra la COVID-19» que organitza el Museu del Disseny de Barcelona (plaça de les Glòries Catalanes, 37). A la mostra, que es pot visitar de manera gratuïta fins al 10 de gener del 2021, hi participen més de 50 iniciatives que, des del món del disseny, han donat una resposta ràpida a les necessitats urgents de la crisi sanitària causada per la COVID-19. Aquestes propostes abasten àmbits molt diferents amb un objectiu comú: dissenyar per ajudar.

Des de la primera onada de la pandèmia, el Grup Barcelona de…, format per professorat del grau de Disseny de la UB, ha estat treballant dins del projecte CAR3D. En concret, la seva tasca ha consistit a dissenyar, desenvolupar i validar equips de protecció individual, com ara mascaretes i protectors facials, que complissin les especificacions de la Unió Europea amb la finalitat de poder-los reproduir a tot Europa. Una part dʼaquests dissenys es podran veure ara en aquesta exposició.

Lʼobjectiu del projecte CAR3D és fer servir tecnologies com la impressió 3D per millorar la capacitat dʼEuropa en la fabricació additiva de material sanitari necessari en la gestió de pandèmies. Els EPI creats a través del projecte no tenen cap patent, de manera que els fabricants locals poden produir lliurement aquest tipus de material dʼalta qualitat. CAR3D també disposa dʼuna plataforma web per posar en contacte productors validats i consumidors dʼarreu dʼEuropa. Actualment, ja compta amb més de 20 proveïdors de sis països diferents.

LʼHospital Sant Joan de Déu de Barcelona lidera aquest projecte dʼabast internacional, finançat per lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia en Salut (EIT Health), i en què el Grup Barcelona de… treballa conjuntament amb lʼempresa BCN 3D, el centre tecnològic CIM UPC i la Fundació Sant Joan de Déu. Tots hi participen de manera coordinada per garantir un treball col·laboratiu en totes les fases de creació dels EPI: des del disseny fins a les comprovacions que en fan els usuaris finals, que són els professionals mèdics.

Dissenys que han ajudat a salvar vides

Lʼexposició que presenta ara el Museu del Disseny de Barcelona esdevé una bona oportunitat per conèixer el treball del projecte CAR3D, així com altres iniciatives, públiques i privades, que exemplifiquen com el món del disseny ha respost als reptes que ha provocat aquesta pandèmia. En total, sʼhi exposen més dʼuna cinquantena de peces: bona part de les aportacions en mascaretes higièniques fetes per dissenyadors i empreses, així com dispositius de protecció per a ús sanitari, propostes de desenvolupament de maquinària clínica, i un apartat destacat de mostra gràfica i campanyes comunicatives per contribuir a la lluita contra la COVID-19.

La col·lecció no està tancada, sinó que continuarà creixent per recollir iniciatives noves que puguin sorgir per donar resposta a lʼexcepcionalitat del moment.