La ʻspin-offʼ Reveal Genomics comercialitzarà un test genètic per personalitzar el tractament del càncer de mama

 
 
Recerca
(26/01/2022)

Reveal Genomics, empresa derivada (spin-off) de la Universitat de Barcelona, lʼHospital Clínic de Barcelona i el Vall dʼHebron Institut dʼOncologia, comercialitzarà HER2DX. Es tracta dʼun test que prediu, dʼuna banda, el pronòstic de les pacients amb càncer de mama HER2 positiu (HER2+) en estadis precoços i, de lʼaltra, la probabilitat que responguin a tractaments farmacològics administrats abans de la cirurgia del tumor.

Més informació

 

 

 

 
 
Recerca
26/01/2022

Reveal Genomics, empresa derivada (spin-off) de la Universitat de Barcelona, lʼHospital Clínic de Barcelona i el Vall dʼHebron Institut dʼOncologia, comercialitzarà HER2DX. Es tracta dʼun test que prediu, dʼuna banda, el pronòstic de les pacients amb càncer de mama HER2 positiu (HER2+) en estadis precoços i, de lʼaltra, la probabilitat que responguin a tractaments farmacològics administrats abans de la cirurgia del tumor.

Més informació