La segona convocatòria de Connecta UB sʼobre a més estudiants

 
 
Institucional
(06/05/2020)

El 10 de maig acaba el termini per presentar les sol·licituds a la segona convocatòria del programa extraordinari dʼajuts Connecta UB. A diferència de la primera convocatòria, que es va resoldre el passat mes dʼabril, en aquesta ocasió canvien els requisits per sol·licitar els ajuts, de manera que sʼobre a estudiants que fins ara no podien optar-hi. Lʼobjectiu de Connecta UB és mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

 
 
Institucional
06/05/2020

El 10 de maig acaba el termini per presentar les sol·licituds a la segona convocatòria del programa extraordinari dʼajuts Connecta UB. A diferència de la primera convocatòria, que es va resoldre el passat mes dʼabril, en aquesta ocasió canvien els requisits per sol·licitar els ajuts, de manera que sʼobre a estudiants que fins ara no podien optar-hi. Lʼobjectiu de Connecta UB és mitigar lʼescletxa digital i garantir la igualtat dʼoportunitats de tot lʼalumnat durant aquest quadrimestre, arran de la suspensió de la docència presencial per la pandèmia de COVID-19.

Aquesta segona convocatòria té entre els requisits estar cursant estudis oficials de grau o de màster universitari en un centre propi de la UB i acreditar trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica sobrevinguda com a conseqüència de la COVID-19. Es considerarà situació de vulnerabilitat econòmica no sobrepassar les quantitats de renda familiar establertes en la mateixa convocatòria i trobar-se en situacions com atur de la persona sol·licitant o dʼalgun membre de la unitat familiar que aportava anteriorment ingressos, tancament de lʼactivitat econòmica principal de lʼestudiant o de la unitat familiar, o malaltia greu o decés dʼalgun membre de la unitat familiar amb afectació econòmica per a la persona sol·licitant.

Igual que en la primera convocatòria, hi ha tres modalitats dʼajut: la cessió dʼús temporal dʼun ordinador portàtil, una connexió bàsica dʼInternet i les dues peticions conjuntament. Les sol·licituds sʼhan de presentar a través del formulari telemàtic que hi ha a lʼapartat dʼajuts i subvencions de la Seu electrònica de la Universitat de Barcelona.

En la primera convocatòria de Connecta UB es van concedir un total de 208 ajuts. En aquella ocasió només hi podien optar estudiants que tinguessin concedida una beca general (Ministeri), una beca Equitat en el tram 1 (AGAUR) o una bkUB (modalitat A).