La recerca amb animals al PCB i lʼampliació de lʼHospital Clínic, punts tractats en el Consell de Govern

 
 
Institucional
(07/02/2022)

El rector, Joan Guàrdia, ha convocat el Consell de Govern en sessió extraordinària avui, dilluns 7 de febrer. Lʼordre del dia ha constat de dos punts: la situació de la recerca amb animals al Parc Científic de Barcelona (PCB) i lʼampliació de lʼHospital Clínic, dues qüestions de les quals els mitjans sʼhan fet molt de ressò i que han provocat controvèrsia.

Sobre la recerca amb animals, el PCB i la UB ja van emetre dos comunicats: en el primer rectificaven informacions que havien aparegut a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, i amb el segon donaven informació completa i revisada de tots els procediments i actuacions que sʼhavien seguit i que se seguirien en el desenvolupament del projecte de recerca.

Sobre lʼampliació de lʼHospital Clínic, dʼentre les diverses ubicacions possibles, les parts implicades (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Hospital Clínic i Universitat de Barcelona) han optat per explorar com a opció preferent la dels espais que ara ocupen les instal·lacions dʼEsports UB. Del procés dʼanàlisi tècnica i política en resultarà una proposta específica sobre la qual caldrà fer les valoracions corresponents, i prendre una decisió. Cal dir que en la fase actual del projecte aquesta decisió sobre la ubicació encara no sʼha de prendre, però, atesa la transcendència que té per a la UB, lʼequip de govern ha considerat necessari compartir les informacions amb el conjunt de la comunitat universitària.

 

 

 

 
 
Institucional
07/02/2022

El rector, Joan Guàrdia, ha convocat el Consell de Govern en sessió extraordinària avui, dilluns 7 de febrer. Lʼordre del dia ha constat de dos punts: la situació de la recerca amb animals al Parc Científic de Barcelona (PCB) i lʼampliació de lʼHospital Clínic, dues qüestions de les quals els mitjans sʼhan fet molt de ressò i que han provocat controvèrsia.

Sobre la recerca amb animals, el PCB i la UB ja van emetre dos comunicats: en el primer rectificaven informacions que havien aparegut a les xarxes socials i als mitjans de comunicació, i amb el segon donaven informació completa i revisada de tots els procediments i actuacions que sʼhavien seguit i que se seguirien en el desenvolupament del projecte de recerca.

Sobre lʼampliació de lʼHospital Clínic, dʼentre les diverses ubicacions possibles, les parts implicades (Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, Hospital Clínic i Universitat de Barcelona) han optat per explorar com a opció preferent la dels espais que ara ocupen les instal·lacions dʼEsports UB. Del procés dʼanàlisi tècnica i política en resultarà una proposta específica sobre la qual caldrà fer les valoracions corresponents, i prendre una decisió. Cal dir que en la fase actual del projecte aquesta decisió sobre la ubicació encara no sʼha de prendre, però, atesa la transcendència que té per a la UB, lʼequip de govern ha considerat necessari compartir les informacions amb el conjunt de la comunitat universitària.