La pantalla de protecció Face Shield UB rep la certificació espanyola

La pantalla Face Shield UB està dissenyada perquè pugui tenir un cost de fabricació molt baix.
La pantalla Face Shield UB està dissenyada perquè pugui tenir un cost de fabricació molt baix.
Recerca
(18/06/2021)

La pantalla de protecció Face Shield UB ha rebut la certificació dʼús de lʼInstitut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), organisme espanyol notificat de la Unió Europea. Produït amb tecnologies de fabricació digital, aquest equipament de protecció individual (EPI) lʼha dissenyat el Grup de Recerca D…, format per professorat del grau de Disseny de la Universitat de Barcelona.

La pantalla Face Shield UB està dissenyada perquè pugui tenir un cost de fabricació molt baix.
La pantalla Face Shield UB està dissenyada perquè pugui tenir un cost de fabricació molt baix.
Recerca
18/06/2021

La pantalla de protecció Face Shield UB ha rebut la certificació dʼús de lʼInstitut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST), organisme espanyol notificat de la Unió Europea. Produït amb tecnologies de fabricació digital, aquest equipament de protecció individual (EPI) lʼha dissenyat el Grup de Recerca D…, format per professorat del grau de Disseny de la Universitat de Barcelona.

Es tracta dʼuna pantalla facial senzilla i pensada perquè pugui tenir un cost de fabricació molt baix. La tecnologia de fabricació és el tall amb làser, fet que permet que el model estigui a lʼabast de tothom, ja que es tracta dʼun procediment econòmic i ràpid. Lʼespai situat a la part superior de la pantalla garanteix el flux correcte dʼaire, de manera que no sʼentela, i el material de fabricació és PETG de 0,75 mm de gruix, la qual cosa impedeix que es ratlli fàcilment. Aquestes característiques posicionen aquesta pantalla protectora com una de les millors opcions per afrontar la pandèmia actual i dʼaltres de possibles en el futur, ja que pot arribar fàcilment a països amb pocs recursos i a nous àmbits dʼaplicació en el sector mèdic, sanitari, etc.

Aquest EPI sʼha desenvolupat en el marc del projecte CAR3D, finançat per lʼInstitut Europeu dʼInnovació i Tecnologia en Salut (EIT Health), i ha estat gestionat per la Universitat de Barcelona a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).

Més informació