La Marató 2020 impulsa projectes de recerca de la UB contra la COVID-19

La crida solidària de La Marató tornarà a impulsar projectes de recerca de la UB distingits en la lluita contra la COVID-19.
La crida solidària de La Marató tornarà a impulsar projectes de recerca de la UB distingits en la lluita contra la COVID-19.
Recerca
(14/06/2021)

Lʼedició 2020 de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a la COVID-19, destinarà 13,8 milions dʼeuros a finançar 36 projectes dʼinvestigació biomèdica dʼexcel·lència per millorar la qualitat i lʼesperança de vida de les persones afectades pel SARS-CoV-2.

La crida solidària de La Marató tornarà a impulsar projectes de recerca de la UB distingits en la lluita contra la COVID-19.
La crida solidària de La Marató tornarà a impulsar projectes de recerca de la UB distingits en la lluita contra la COVID-19.
Recerca
14/06/2021

Lʼedició 2020 de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, dedicada a la COVID-19, destinarà 13,8 milions dʼeuros a finançar 36 projectes dʼinvestigació biomèdica dʼexcel·lència per millorar la qualitat i lʼesperança de vida de les persones afectades pel SARS-CoV-2.

Sʼhi van presentar 229 projectes, que van ser avaluats per 95 científics dʼàmbit internacional especialistes en aquesta matèria. Els criteris de valoració van ser la qualitat, la metodologia i la rellevància de les propostes. La gestió de lʼavaluació la va dur a terme lʼAgència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya, organisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Com en edicions anteriors, la crida solidària de La Marató tornarà a impulsar projectes de recerca de la UB distingits en la lluita contra la COVID-19.

Relació de projectes guardonats a La Marató 2020 vinculats a la Universitat de Barcelona

«Avaluació de la propagació de la COVID-19 mitjançant epidemiologia de les aigües residuals: tipatge, cribratge comunitari i risc ocupacional»

Sílvia Bofill Mas, Facultat de Biologia (Universitat de Barcelona); Lluís Corominas Tabares, Fundació Institut Català de Recerca de lʼAigua (ICRA); Núria Canela Canela, Fundació Eurecat i Centre Tecnològic de Catalunya (Eurecat)
Finançament: 379.100,00 €


«Impacte de la infecció i la vacunació materna del SARS-CoV-2 sobre els anticossos de la llet materna, els compostos bioactius de la llet i la salut maternoinfantil (MilkCORONA)»

Francisco José Pérez Cano, Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (Universitat de Barcelona); Carmen Collado Amores, Institut dʼAgroquímica i Tecnologia dʼAliments de Paterna (CSIC); Carles Lerín Martínez, Fundació Privada Institut per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu
Finançament: 354.375,00 €

«Diagnòstic i tractament de Sars-CoV-2 per formació de tríplex»

Verónica Noé Mata, Fundació Bosch i Gimpera i Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (Universitat de Barcelona); Ramon Eritja Casadellà, Institut de Química Avançada de Catalunya (IQAC-CSIC); Enrique Calderón Sandubete, Fundació Pública Andalusa per a la Gestió de la Investigació en Salut de Sevilla Hospital Universitari Virgen del Rocío; María Valeria Grazú Bonavía, Institut de Nanociència i Materials dʼAragó (CSIC)
Finançament: 398.750,00 €

«Cognició, emoció/conducta, funcionalitat i connectivitat cerebral en pacients recuperats de la COVID-19 (NAUTILUS)»

Bàrbara Segura Fàbregas, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Universitat de Barcelona); Maite Garolera Freixa, Fundació Joan Costa Roma Hospital de Terrassa; Claudio Ulises Cortés Garcia, Universitat Politècnica de Catalunya
Finançament: 399.268,75 €

«Caracterització i modulació de xarxes neurals per promoure resiliència a la pandèmia de COVID-19»

David Bartrés Faz, Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Universitat de Barcelona); Álvaro Pascual-Leone García, Fundació Institut Guttmann Hospital de Neurorehabilitació
Finançament: 296.355,00 €

«Un nou concepte terapèutic dʼantiviral pancoronavirus per fer front a infeccions presents i futures: degradació dirigida a la proteasa viral conservada 3Clpro»

Santiago Vázquez Cruz, Fundació Bosch i Gimpera i Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació (Universitat de Barcelona); Lieve Naesens, Universitat Catòlica de Lovaina
Finançament: 300.000,00 €

Altres projectes relacionats amb lʼentorn investigador de la UB:

«Seguretat i imnunogenicitat de la vacuna ARNm SARS-CoV-2 en receptors de trasplantament dʼòrgan sòlid: estudi multicèntric»

Marta Bodro Marimont, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) i Hospital Clínic de Barcelona; Marta Crespo Barrio, Fundació Institut Hospital del Mar dʼInvestigacions Mèdiques (IMIM); Sònia Mirabet Pérez, Fundació Institut de Recerca de lʼHospital de la Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP)
Finançament: 230.545,00 €

«Reducció de lʼimpacte psicosocial de la pandèmia COVID-19 en els/les treballadors/es de les residències per a persones grans o amb discapacitat»

Josep Maria Haro Abad, Fundació Privada Institut per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu; Ellen Marïet Sijbrandij, Universitat Lliure dʼAmsterdam; José Luis Ayuso Mateos, Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid
Finançament: 309.920,00 €

«Entendre el paper de la variació genètica humana i de les fenocòpies mediades per anticossos en la susceptibilitat a tenir una Covid-19 severa»

Conxi Lázaro García, Fundació Institut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge, Institut Català dʼOncologia i IDIBELL; Xavier Corbella Virós, Hospital Universitari de Bellvitge
Finançament: 299.998,84 €

«Monitorització del patró respiratori dels pacients amb pneumònia greu per COVID-19 mitjançant un nou dispositiu no invasiu»

Beatriz Giraldo Giraldo, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Arantxa Mas Serra, Fundació Institut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Consorci Sanitari Integral (CSI)
Finançament: 286.445,63 €

«Predicció del pronòstic respiratori en pacients greus amb COVID-19 mitjançant signatures metabòliques (CoRespirOmics)»

Santiago Marco Colás, Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC); Joan Ramon Masclans Enviz, Fundació Institut Hospital del Mar dʼInvestigacions Mèdiques (IMIM)
Finançament: 295.750,00 €

«Composició de la microbiota com a predictor de riscos en pacients amb càncer infectats amb el coronavirus 2 de la síndrome respiratòria aguda greu (SARS-CoV-2)»

Víctor Raúl Moreno Aguado, Institut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) i Institut Català dʼOncologia (ICO); Paolo Nuciforo, Fundació Privada Institut dʼInvestigació Oncològica Vall dʼHebron (VHIO)
Finançament: 299.820,19 €

«Funció reproductiva masculina en pacients COVID-19»

Rafael Oliva Virgili, Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica Hospital Clínic de Barcelona (FCRB); Daniel Moreno Mendoza, Fundació Institut de Recerca Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Fundació Puigvert (IRHSCSP); Melchor Carbonell Socias, Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall dʼHebron (VHIR); Ignasi Roig Navarro, Universitat Autònoma de Barcelona; Beatriz Candás Estébanez, Hospital de Barcelona i Instal·lacions Assistencials Sanitàries (SCIAS)
Finançament: 399.821,25 €

«Eficàcia i efectes adversos neurològics de la vacunació contra la COVID-19 en pacients immunodeprimits per lʼesclerosi múltiple»

Albert Saiz Hinarejos, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i (IDIBAPS) i Hospital Clínic de Barcelona; Thaís Armangué Salvador, Fundació per a la Recerca i la Docència Hospital Sant Joan de Déu; Luis Antonio Querol Gutiérrez, Fundació Institut de Recerca de lʼHospital de la Santa Creu i Sant Pau (IRHSCSP)
Finançament: 397.442,50 €

«La interacció entre els sistemes ACE2 i AXL per predir la gravetat i els resultats de la malaltia COVID-19»

José Tomás Ortiz Pérez, Consorci Institut dʼInvestigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer i (IDIBAPS) i Hospital Clínic de Barcelona; María José Soler Romeo, Fundació Institut de Recerca Hospital Universitari Vall dʼHebron (VHIR9; Albert Morales Muñoz, Institut dʼInvestigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB-CSIC)
Finançament: 399.315,53 €