La manca de nutrients en les cèl·lules tumorals provoca lʼatracció de cèl·lules que inhibeixen el sistema immunitari

D'esquerra a dreta, Jaime Redondo-Pedraza i Cristina Muñoz-Pinedo (primera fila) i Francesca Favaro, Franziska Püschel (segona fila).
D'esquerra a dreta, Jaime Redondo-Pedraza i Cristina Muñoz-Pinedo (primera fila) i Francesca Favaro, Franziska Püschel (segona fila).
Recerca
(21/04/2020)

Un article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) constata que quan les cèl·lules tumorals queden privades de glucosa alliberen una gran quantitat de molècules senyalitzadores que atrauen cèl·lules immunitàries i neutralitzen una estratègia defensiva eficaç. El nou treball l’ha dut a terme l'equip liderat per la professora Cristina Muñoz-Pinedo, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb la col·laboració d’experts de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).


D'esquerra a dreta, Jaime Redondo-Pedraza i Cristina Muñoz-Pinedo (primera fila) i Francesca Favaro, Franziska Püschel (segona fila).
D'esquerra a dreta, Jaime Redondo-Pedraza i Cristina Muñoz-Pinedo (primera fila) i Francesca Favaro, Franziska Püschel (segona fila).
Recerca
21/04/2020

Un article publicat a la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) constata que quan les cèl·lules tumorals queden privades de glucosa alliberen una gran quantitat de molècules senyalitzadores que atrauen cèl·lules immunitàries i neutralitzen una estratègia defensiva eficaç. El nou treball l’ha dut a terme l'equip liderat per la professora Cristina Muñoz-Pinedo, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i de l'Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb la col·laboració d’experts de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).


Alguns tumors sòlids presenten una taxa de creixement molt elevada, i això sovint comporta una manca de vascularització, ja que els vasos sanguinis que acompanyen i nodreixen les formacions tumorals no es poden desenvolupar a la mateixa velocitat. Davant la falta de nutrients, les cèl·lules tumorals responen alliberant citocines i quimiocines, unes molècules que atrauen les primeres defenses del sistema immunitari, i això acaba inhibint un atac més específic i efectiu. Aquestes citocines, a més, són capaces de promoure la formació de nous vasos sanguinis que nodriran de nou el tumor.


La reducció de nutrients en les àrees menys vascularitzades dels tumors desencadena respostes d'estrès cel·lular «que es coneixen com la resposta integrada a l'estrès, i fa que les cèl·lules produeixin proteïnes d'alarma molt vinculades a la progressió del càncer», detalla la professora Muñoz-Pinedo. El nou treball, que té com a primera autora la investigadora Franziska Püschel (IDIBELL), constata que la cascada de senyalització produïda per la falta de nutrients acaba participant en processos relacionats amb la inflamació tumoral, un factor determinant per a l'evolució de la malaltia.


Més informació