La Lliga d’Universitats de Recerca Europees demana no abaixar la guàrdia en la defensa de la llibertat acadèmica

Notícia | Institucional
(03/05/2023)

La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), xarxa que agrupa les 23 universitats més intensives en recerca d’Europa, entre les quals hi ha la UB, es reitera en la necessitat que tant les autoritats públiques com les universitats defensin la llibertat acadèmica. Ho fa en l’actualització d’una publicació del 2010 sobre aquesta temàtica, atesos els canvis en la legislació i la jurisprudència produïts en la dècada passada. Nous desafiaments relacionats amb certes actituds a les xarxes socials, amb el canvi cultural o amb pressions derivades dels finançadors podrien vulnerar aquest valor intrínsec a la missió de la universitat. «Per això cal estar vigilant», alerten els professors Koen Lemmens i Jogchum Vrielink, autors principals de la publicació.

Notícia | Institucional
03/05/2023

La Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), xarxa que agrupa les 23 universitats més intensives en recerca d’Europa, entre les quals hi ha la UB, es reitera en la necessitat que tant les autoritats públiques com les universitats defensin la llibertat acadèmica. Ho fa en l’actualització d’una publicació del 2010 sobre aquesta temàtica, atesos els canvis en la legislació i la jurisprudència produïts en la dècada passada. Nous desafiaments relacionats amb certes actituds a les xarxes socials, amb el canvi cultural o amb pressions derivades dels finançadors podrien vulnerar aquest valor intrínsec a la missió de la universitat. «Per això cal estar vigilant», alerten els professors Koen Lemmens i Jogchum Vrielink, autors principals de la publicació.

El document, que recull les aportacions d’Enriqueta Expósito, professora i vicedegana d’Afers Acadèmics de la Facultat de Dret de la UB, examina les tensions internes de les universitats, en les quals apareixen conflictes quan la llibertat acadèmica institucional xoca amb la llibertat acadèmica individual. «Una part d’aquest repte és que les universitats són llocs de bastant consens; normalment són els casos aïllats els que invoquen la llibertat acadèmica per defensar punts de vista fora del que està establert», explica Koen Lemmens, professor de la Universitat Catòlica de Lovaina.

La protecció de la llibertat acadèmica ha estat una prioritat per a la LERU des que es va crear l’any 2002, per això el 2010 va publicar un document legal sobre aquesta qüestió com a dret fonamental de les universitats. El document demana que els legisladors —tant estatals com europeus— prenguin mesures per protegir, facilitar i reforçar la llibertat acadèmica, ja que és clau per a la docència universitària i per a la recerca actual i futura.