La llet materna de dones infectades i vacunades contra el coronavirus conté anticossos enfront de la COVID-19

El consorci científic MilKCorona analitza l’efecte en la llet materna de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació.
El consorci científic MilKCorona analitza l’efecte en la llet materna de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació.
Recerca
(16/06/2021)

La llet materna de dones infectades i vacunades contra el coronavirus SARS-CoV-2 conté anticossos enfront de la COVID-19. Així ho destaquen dos estudis publicats al repositori medRxiv, impulsats pel consorci científic MilkCorona, en què participa el professor Francisco José Pérez-Cano, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de lʼInstitut de Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona.

Lʼobjectiu principal dʼaquests estudis és analitzar lʼefecte en la llet materna de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació. A més, es pretén esbrinar si la resposta immunitària depèn de la vacunació i si els nivells dʼanticossos enfront del SARS-CoV-2 de les dones vacunades són comparables als de les dones que han patit la COVID-19. També es vol avaluar lʼefecte de la vacunació en aquestes dones.

El consorci científic MilKCorona analitza l’efecte en la llet materna de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació.
El consorci científic MilKCorona analitza l’efecte en la llet materna de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació.
Recerca
16/06/2021

La llet materna de dones infectades i vacunades contra el coronavirus SARS-CoV-2 conté anticossos enfront de la COVID-19. Així ho destaquen dos estudis publicats al repositori medRxiv, impulsats pel consorci científic MilkCorona, en què participa el professor Francisco José Pérez-Cano, de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació i de lʼInstitut de Nutrició i Seguretat Alimentària (INSA) de la Universitat de Barcelona.

Lʼobjectiu principal dʼaquests estudis és analitzar lʼefecte en la llet materna de la infecció natural per SARS-CoV-2 i de la vacunació. A més, es pretén esbrinar si la resposta immunitària depèn de la vacunació i si els nivells dʼanticossos enfront del SARS-CoV-2 de les dones vacunades són comparables als de les dones que han patit la COVID-19. També es vol avaluar lʼefecte de la vacunació en aquestes dones.

Els treballs estan liderats per equips de lʼInstitut dʼAgroquímica i Tecnologia dʼAliments (IATA-CSIC), la Universitat de Barcelona i lʼInstitut de Recerca Sant Joan de Déu (IRSJD). En el consorci MilkCorona també hi participen el Servei de Pediatria de lʼHospital Clínic de València —amb lʼequip de lʼexperta Cecilia Martínez Costa—, lʼHospital Universitari Doctor Peset i lʼHospital Universitari i Politècnic La Fe (València), lʼHospital Clínic de Barcelona, lʼIDIBAPS, lʼHospital San Cecilio de Granada, i lʼHospital Clínic Universitari Lozano Blesa de Saragossa, així com la Universitat Jaume I i la Universitat de Granada. A més, la iniciativa té el suport de LactApp, una aplicació mòbil sobre lactància.

En el primer estudi es va desenvolupar i validar el mètode per detectar el SARS-CoV-2 en la llet materna amb la col·laboració del grup de la investigadora Gloria Sánchez (IATA-CSIC). Segons les conclusions, no es van detectar restes del SARS-CoV-2 en cap de les mostres de llet analitzades. A més, la majoria de mostres van presentar una gran variabilitat dʼanticossos específics enfront del coronavirus, tant en les dones infectades de manera natural com en les vacunades. En aquest últim cas, els nivells dʼanticossos van variar segons la vacuna rebuda. Són els primers estudis dʼaquest tipus fets a Espanya, i dels primers a escala mundial que comparen els efectes de tres vacunes en la llet materna.

Ni rastre de lʼARN del coronavirus en la llet materna

En concret, lʼestudi va determinar la presència dʼanticossos (immunoglobulines) IgA, IgG i IgM enfront de proteïnes estructurals del SARS-CoV-2, com lʼanomenat domini dʼunió al receptor (RBD), una part essencial del virus que li permet infectar les cèl·lules. També va detectar anticossos enfront de proteïnes no estructurals, com la proteasa principal (MPRO). Aquesta proteasa ha estat analitzada per primera vegada en la llet materna gràcies a la tecnologia desenvolupada per la investigadora del CSIC Mar Valés i el seu equip al Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC). Els anticossos IgA es van trobar en nivells més alts que els IgG i IgM a les mostres llet materna.

Primer estudi que compara els efectes de tres vacunes

En el segon estudi, lʼequip va analitzar la presència dʼanticossos enfront de la infecció per SARS-Cov-2 en 75 dones lactants que havien rebut diferents vacunes: 30 amb vacunació completa de Pfizer, 21 amb pauta completa de Moderna i 24 amb la primera dosi dʼAstraZeneca. El treball va mostrar la presència dʼanticossos específics (IgA i IgG) en les mostres analitzades. A més, els nivells dʼanticossos variaven segons la vacuna rebuda, així com en funció de lʼexistència dʼuna infecció prèvia.

En tots els casos es va produir una resposta a la vacunació amb un augment dʼanticossos enfront del SARS-CoV-2 que va ser molt més intens després de la segona dosi. Es van observar diferències amb més presència dʼun tipus o altre dʼanticossos entre les mares infectades de manera natural i les vacunades. A més, en el cas dʼalgunes dones vacunades amb una dosi després de passar la COVID-19, la llet materna presentava nivells dʼanticossos equivalents als de dones sanes amb les dues dosis. Això concorda amb la informació que suggereix que individus que han passat la malaltia assoleixen immunitat en sang amb una única dosi.

«La lactància materna és una prioritat, i encara necessitem més estudis dirigits a confirmar el potencial paper protector dʼaquests anticossos presents en la llet materna contra la COVID-19 en nadons», indica María Carmen Collado, coordinadora del consorci i investigadora de lʼIATA-CSIC.

MilkCorona: una iniciativa que continua en marxa

La iniciativa MilkCorona acaba de rebre finançament de La Marató 2020 de TV3 per impulsar un projecte en què el grup dirigit per Carmen Collado (IATA-CSIC) investigarà lʼimpacte de la infecció i la vacunació en la microbiota intestinal. En el marc del projecte finançat, lʼequip de Carles Lerín (IRSJD) nʼestudiarà els efectes sobre els components metabòlics de la llet.

Lʼimpacte del virus en la composició dʼelements immunitaris en la llet és la part que analitzarà lʼequip liderat per Francisco José Pérez-Cano (UB-INSA), expert destacat pels seus estudis sobre el paper de la dieta i dels components immunitaris de la llet en el desenvolupament del sistema immunitari dels lactants tant a escala preclínica com clínica. Pérez-Cano és, així mateix, lʼimpulsor del XII Congrés Internacional dʼImmunonutrició, que tindrà lloc al juliol.

La recerca dels equips continua amb lʼobjectiu dʼestudiar nous aspectes de lʼefecte i la persistència de les noves variants del coronavirus en els anticossos presents en la llet materna, i lʼefecte de la pauta de vacunació completa dʼAstraZeneca. «Esperem poder aportar noves dades científiques sobre el paper beneficiós de la lactància enmig dʼaquesta pandèmia», indiquen els membres del consorci.

 

Articles de referència:

Bäuerl, C.; Randazzo, W.; Sánchez, G.; Selma-Royo, M.; Garcia-Verdevio, E.; Martínez-Rodríguez, L.; Parra-Llorca, A.; Carles Lerin, C.; Fumadó, V.; Crovetto, F.; Crispi, F.; Pérez-Cano, F.; Rodríguez, G.; Ruíz-Redondo, G.; Campoy, C.; Martínez-Costa, C.; Collado. M.C. ”SARS-CoV-2 RNA and antibody detection in human milk from a prospective multicenter study in Spain”. medRxiv, maig de 2021. Doi: 10.1101/2021.05.06.21256766

Selma-Royo, M.; Bäuerl, C.; Mena-Tudela, D.; Aguilar-Camprubí, L.; Pérez-Cano, F.; Parra-Llorca, A.; Lerin, C.; Martínez-Costa, C.; Collado. M.C. “Anti-Sars-Cov-2 IgA And IgG In Human Milk After Vaccination are Dependent On Vaccine Type And Previous Sars-Cov-2 Exposure: A Longitudinal Study”. medRxiv, maig de  2021. Doi: 10.1101/2021.05.20.21257512