La Generalitat i les universitats estudien propostes dʼavaluació no presencial

 
 
Institucional
(10/04/2020)

El Govern i les 12 universitats catalanes, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), estudien mesures dʼavaluació en cas de perllongament de la no presencialitat a les aules. En el comunicat emès per la Secretaria dʼUniversitats i Recerca el dimecres 8 dʼabril, després de la reunió de treball de les comissions dʼAccés i Afers Acadèmics (CAAE) i de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA), plantegen posar a disposició de tot el sistema universitari català diferents recursos virtuals, adequant els continguts de les proves a la situació de confinament que viu lʼalumnat, i evidencien la incompatibilitat dʼaquestes mesures amb qualsevol iniciativa relacionada amb lʼaprovat general o similars. Lʼobjectiu final és garantir que cap estudiant perdi aquest curs per raons vinculades a la crisi sanitària, la qualitat acadèmica dels ensenyaments que rep lʼalumnat, i el respecte al principi dʼautonomia de les universitats.
 

 

 

 
 
Institucional
10/04/2020

El Govern i les 12 universitats catalanes, mitjançant el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), estudien mesures dʼavaluació en cas de perllongament de la no presencialitat a les aules. En el comunicat emès per la Secretaria dʼUniversitats i Recerca el dimecres 8 dʼabril, després de la reunió de treball de les comissions dʼAccés i Afers Acadèmics (CAAE) i de Programació i Ordenació Acadèmica (CPOA), plantegen posar a disposició de tot el sistema universitari català diferents recursos virtuals, adequant els continguts de les proves a la situació de confinament que viu lʼalumnat, i evidencien la incompatibilitat dʼaquestes mesures amb qualsevol iniciativa relacionada amb lʼaprovat general o similars. Lʼobjectiu final és garantir que cap estudiant perdi aquest curs per raons vinculades a la crisi sanitària, la qualitat acadèmica dels ensenyaments que rep lʼalumnat, i el respecte al principi dʼautonomia de les universitats.