La dieta mediterrània sʼassocia amb un menor risc de mortalitat en persones grans

La catedràtica Cristina Andrés-Lacueva i el director de l'estudi InChianti, Luigi Ferruci, amb l'equip investigador.
La catedràtica Cristina Andrés-Lacueva i el director de l'estudi InChianti, Luigi Ferruci, amb l'equip investigador.
Recerca
(20/01/2022)

Una adherència més gran a la dieta mediterrània sʼassocia amb una menor mortalitat en adults de més de 65 anys. Aquesta és una de les conclusions principals dʼun estudi en què sʼha fet servir un índex elaborat amb biomarcadors durant un seguiment científic de dues dècades. El projecte ha estat liderat per Cristina Andrés-Lacueva, catedràtica de la UB i cap del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la Universitat de Barcelona (UB) i del CIBER de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES), que està integrat també a la Xarxa dʼInnovació Alimentària de Catalunya (XIA).

La catedràtica Cristina Andrés-Lacueva i el director de l'estudi InChianti, Luigi Ferruci, amb l'equip investigador.
La catedràtica Cristina Andrés-Lacueva i el director de l'estudi InChianti, Luigi Ferruci, amb l'equip investigador.
Recerca
20/01/2022

Una adherència més gran a la dieta mediterrània sʼassocia amb una menor mortalitat en adults de més de 65 anys. Aquesta és una de les conclusions principals dʼun estudi en què sʼha fet servir un índex elaborat amb biomarcadors durant un seguiment científic de dues dècades. El projecte ha estat liderat per Cristina Andrés-Lacueva, catedràtica de la UB i cap del Grup de Recerca de Biomarcadors i Metabolòmica Nutricional dels Aliments de la Facultat de Farmàcia i Ciències de lʼAlimentació de la Universitat de Barcelona (UB) i del CIBER de Fragilitat i Envelliment (CIBERFES), que està integrat també a la Xarxa dʼInnovació Alimentària de Catalunya (XIA).

El treball, publicat a la revista BMC Medicine, sʼha dut a terme en col·laboració amb lʼInstitut Nacional dʼEnvelliment (NIA) dels Estats Units. Segons les conclusions, lʼanàlisi de biomarcadors dietètics en plasma i orina pot contribuir a lʼassessorament individualitzat en matèria dʼalimentació en persones grans. Lʼestudi té com a base el projecte InCHIANTI, desplegat a la regió italiana de la Toscana, un treball que ha seguit durant 20 anys un total 642 participants (56 % dones) de 65 anys o més i que ha permès obtenir dades completes sobre biomarcadors alimentaris.

Tal com explica Cristina Andrés-Lacueva, cap del grup de recerca del CIBERFES, sʼha desenvolupat «un índex de biomarcadors dietètics basat en grups dʼaliments que formen part de la dieta mediterrània, a partir del qual sʼavalua la seva associació amb la mortalitat».

En el treball, es van triar els nivells de referència dels següents biomarcadors dietètics determinats en orina: polifenols totals i metabòlits de resveratrol (provinents de la ingesta de raïm) i presents en plasma, carotenoides plasmàtics, seleni, vitamina B12, àcids grassos i la seva proporció de monoinsaturats i saturats. Mitjançant un model predictiu, es van avaluar les associacions amb la mortalitat de lʼíndex de la dieta mediterrània i el qüestionari de freqüència de consum dʼaliments (FFQ) validat amb la mortalitat.

Durant els 20 anys de seguiment, es van produir 425 morts (dels quals 139 per malalties cardiovasculars i 89 per causes relacionades amb el càncer). Un cop analitzats els models, la puntuació de la dieta mediterrània mitjançant els biomarcadors es va associar inversament amb totes les causes de defunció.

Aquest estudi destaca lʼús de biomarcadors dietètics per millorar lʼavaluació nutricional i guiar lʼassessorament personalitzat en edats avançades. Lʼinvestigador del CIBERFES a la UB Tomás Meroño, coprimer signant de lʼestudi, explica: «Constatem que una adherència a la dieta mediterrània avaluada per un panell de biomarcadors dietètics sʼassocia inversament amb la mortalitat a llarg termini en les persones grans, fet que dona suport a lʼús dʼaquests indicadors en avaluacions de seguiment perllongat per observar els beneficis sobre la salut associats amb la dieta mediterrània».

 

Article de referència:

Hidalgo-Liberona, N.; Meroño, T.; Zamora-Ros, R.; Rabassa, M.; Semba, R.; Tanaka, T.; Bandinelli, S.; Ferrucci, L.; Andres-Lacueva, C.; Cherubini, A. «Adherence to the Mediterranean diet assessed by a novel dietary biomarker score and mortality in older adults: the InCHIANTI cohort study». BMC Medicine, novembre de 2021. Doi: 10.1186/s12916-021-02154-7