La CHARM-EU obté finançament per ampliar i aplicar la seva visió innovadora

 
 
Institucional
(26/07/2022)

La nova proposta de la CHARM-EU ha obtingut una subvenció de 12,8 milios d'euros en la convocatòria Erasmus+ dʼUniversitats Europees del 2022. La CHARM-EU, amb tres socis nous, continuarà aprofundint, intensificant i ampliant lʼeficàcia de la cooperació entre els seus membres per tal dʼavançar en el procés de transformació de lʼeducació superior cap a unes universitats europees plenament desenvolupades i amb més impacte.

 
 
Institucional
26/07/2022

La nova proposta de la CHARM-EU ha obtingut una subvenció de 12,8 milios d'euros en la convocatòria Erasmus+ dʼUniversitats Europees del 2022. La CHARM-EU, amb tres socis nous, continuarà aprofundint, intensificant i ampliant lʼeficàcia de la cooperació entre els seus membres per tal dʼavançar en el procés de transformació de lʼeducació superior cap a unes universitats europees plenament desenvolupades i amb més impacte.

El 2019, lʼaliança CHARM-EU va estar entre les disset primeres universitats europees seleccionades per la Comissió Europea en la iniciativa Universitats Europees, dissenyada per fomentar la qualitat, la inclusió i la competitivitat de lʼeducació superior europea. Des dʼaquell moment, la CHARM-EU ha construït una fructífera col·laboració entre els seus socis que ha portat al disseny de diverses eines, models, programes i pràctiques innovadores, com ara el màster en Reptes Globals per a la Sostenibilitat, sota els criteris de la iniciativa Universitats Europees. Lʼaliança ha format equips de creació de coneixement amb personal acadèmic de diverses disciplines i universitats; ha integrat parts interessades externes, i ha desenvolupat un model de govern amb estructures administratives innovadores basades en els principis fonamentals de la CHARM-EU: inclusió, orientació a lʼalumnat, responsabilitat social, sostenibilitat, innovació, transparència i transdisciplinarietat.

Així mateix, la CHARM-EU ha començat a treballar en la seva dimensió de recerca i innovació, mitjançant el projecte «Transforming Open Responsible Research and Innovation through CHARM» (TORCH), finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020. Lʼobjectiu és desenvolupar una agenda comuna de recerca i innovació (R+D) per als socis de lʼaliança, basada en la transdisciplinarietat i la interculturalitat com a estratègies per resoldre reptes socials complexos.

La Comissió Europea ha aprovat vint noves aliances en la convocatòria d'Universitats Europees del programa Erasmus+ del 2022. El finançament obtingut en la convocatòria Erasmus+ ajudarà la CHARM-EU a expandir-se, incrementar les seves activitats innovadores i implementar la seva visió a llarg termini per tal dʼaconseguir un impacte social sistèmic, estructural i sostenible en tots els aspectes. A més, això contribuirà que lʼaliança esdevingui un referent mundial i marqui un punt dʼinflexió en la tradició europea en recerca, innovació i ensenyament: oferirà a la ciutadania una experiència dʼaprenentatge oberta, plural, inclusiva, flexible i centrada en lʼemprenedoria, i donarà suport a un entorn de recerca veritablement col·laboratiu, transdisciplinari i orientat a la missió.

Els focus: expansió i potenciació de lʼimpacte

Havent creat i provat pràctiques, eines, mètodes i enfocaments innovadors durant els primers anys de col·laboració, a partir dʼara la CHARM-EIGHT ∞ se centrarà a ampliar i potenciar el seu impacte i, alhora, continuarà amb les activitats del living lab. Amb el propòsit de ser una influent i inspiradora pedra de toc per a les parts interessades, tant acadèmiques com externes, lʼaliança consolidarà i reforçarà la governança i la cooperació, i desenvoluparà el seu laboratori dʼaprenentatge basat en reptes i la seva oferta educativa, que mantindrà un clar vincle amb la recerca, les empreses i la societat. Al mateix temps, crearà un campus interinstitucional, intercultural, transdisciplinari i inclusiu que contribueixi al sentiment de pertinença europea. La CHARM-EU integrarà la innovació i les millors pràctiques dʼèxit en benefici directe de les seves institucions associades, i continuarà desenvolupant, aplicant, avaluant i difonent eines i models innovadors, i també establint noves col·laboracions a tots els nivells.

Com a primer pas dʼaquesta expansió, lʼaliança, formada per la Universitat de Barcelona (coordinadora), el Trinity College de Dublín, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat Loránd Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller, sʼamplia amb la Universitat Acadèmia dʼÅbo, la Universitat Julius Maximilian de Würzburg i la Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest. La incorporació dʼaquests tres socis contribuirà a la consecució de la visió i els objectius de la CHARM-EU i aportarà experiències de diversos sistemes educatius, tant pel que fa al disseny curricular com a lʼensenyament i aprenentatge i a la transformació digital.

«Totes les universitats membres de lʼaliança estan molt il·lusionades amb aquesta etapa. A més, els membres nous ens fan més forts com a aliança», ha declarat Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona (coordinadora de la CHARM-EU).

Les aspiracions de CHARM-EIGHT∞ en benefici de totes les parts interessades

Amb lʼajut que representa el finançament Erasmus+, la CHARM-EU oferirà un entorn innovador, transdisciplinari i intercultural en benefici dels estudiants, els membres del personal universitari i les parts extraacadèmiques interessades. Tenint en compte tots els socis, més de 245.000 estudiants podran beneficiar-se dʼun entorn innovador dʼaprenentatge i estaran més ben preparats per al futur gràcies a un ampli ventall dʼactivitats i mobilitat. Els més de 34.000 membres del personal de les universitats integrants podran treballar en un entorn transdisciplinari i intercultural en què nombroses activitats de desenvolupament professional i de transformació interna els permetran redibuixar la seva rutina laboral.

Els actors locals i regionals i la societat es beneficiaran dʼuna cooperació transdisciplinària destinada identificar, proposar i crear solucions per resoldre reptes complexos, sintetitzar enfocaments i mobilitzar-se. Segons Joan Guàrdia, rector de la UB, «lʼaliança representa un compromís compartit amb el futur: implica les universitats i les parts interessades de la societat en lʼestructura dʼuna nova universitat europea».

Atès que el futur depèn de la capacitat de la societat per oferir solucions justes i inclusives als reptes globals, la CHARM-EU continuarà compromesa amb la creació dʼuna experiència educativa i de recerca europea, transformadora i sostenible, i contribuirà positivament a donar forma al paper dʼEuropa al món, que està experimentant una transformació per reconciliar la humanitat amb el planeta.