La CHARM-EU incorpora tres membres nous

 
 
Institucional
(31/01/2022)

Durant lʼAssemblea de Rectors del 14 de gener de 2022, la CHARM-EU va aprovar la incorporació de tres membres nous: la Universitat Acadèmia dʼÅbo, la Universitat Julius Maximilian de Würzburg i la Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest, fins ara centre associat.

 

 
 
Institucional
31/01/2022

Durant lʼAssemblea de Rectors del 14 de gener de 2022, la CHARM-EU va aprovar la incorporació de tres membres nous: la Universitat Acadèmia dʼÅbo, la Universitat Julius Maximilian de Würzburg i la Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest, fins ara centre associat.

 

Lʼaliança universitària CHARM-EU anuncia lʼinici de la seva col·laboració estratègica amb la Universitat Acadèmia dʼÅbo (Finlàndia), la Universitat Julius Maximilian de Würzburg (Alemanya) i la Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest (Alemanya), fins ara centre associat. Lʼaliança incrementa així la qualitat, la competitivitat internacional, la diversitat i la inclusió de la seva proposta dʼuniversitat del futur. I augmenta també lʼatractiu del panorama de lʼeducació superior europea. Els membres de la CHARM-EU continuen treballant, doncs, per assolir els seus objectius, en un camí cap a un futur més sostenible i inclusiu.

La integració de tres membres nous ajudarà la CHARM-EU a assolir la seva visió principal —reconciliar la humanitat amb el planeta— i, alhora, li aporta les experiències de sistemes educatius diversos, amb els seus dissenys curriculars, els seus mètodes dʼensenyament i aprenentatge, i la seva transformació digital. La Universitat Acadèmia dʼÅbo i la Universitat de Würzburg comparteixen un perfil similar al de les universitats fundadores de lʼaliança i també formen part del Grup de Coïmbra. La fins ara sòcia Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest ajuda a fer créixer la diversitat de la CHARM-EU i la seva comunitat; atès el seu perfil i la seva dimensió, sʼunirà progressivament a lʼaliança participant en diverses de les seves activitats.

Aquests tres nous membres reforcen la perspectiva i la diversitat regional, cultural, lingüística, econòmica i històrica de lʼaliança, que amb aquest creixement avança en lʼobjectiu dʼampliar i diversificar les aliances dʼinstitucions europees dʼeducació superior de la iniciativa Universitats Europees. A més, també se suma a les dues iniciatives de la Unió Europea aprovades la setmana passada: lʼEstratègia europea per a les universitats i la Proposta per a una Recomanació del Consell sobre la construcció de ponts per a una cooperació eficaç en matèria dʼeducació superior europea. Durant la roda de premsa en què es va anunciar aquesta estratègia, la comissària dʼInnovació, Recerca, Cultura, Educació i Jovent, Mariya Gabriel, va destacar que «les aliances universitàries europees estan obrint el camí; cap a mitjan 2024 el pressupost europeu donarà suport fins a 60 aliances universitàries europees amb més de 500 universitats a Europa».

La CHARM-EU és una aliança dʼuniversitats europees accessible, mòbil, basada en la recerca i enfocada als reptes. Cofinançada pel Programa Erasmus+, està alineada amb els valors europeus i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de lʼONU. Les tres noves institucions membres reforcen lʼaliança, inicialment formada per la Universitat de Barcelona (coordinadora), el Trinity College de Dublín, la Universitat dʼUtrecht, la Universitat Lórand Eötvös de Budapest i la Universitat de Montpeller.

Sobre els nous membres: 

La Universitat Acadèmia dʼÅbo (Finlàndia) és una universitat multidisciplinària de llengua sueca. Contribueix a la societat a través de lʼaprenentatge general, lʼeducació i el coneixement científic. Amb campus a Turku i Vaasa, ofereix recerca i educació de nivell internacional. Mitjançant la col·laboració transfronterera, serveix de porta dʼentrada a Finlàndia pels països nòrdics. Les seves activitats es regeixen pels valors de la tradició acadèmica quant a la llibertat de recerca i educació, i per la responsabilitat ètica. Treballa per promoure la diversitat, la inclusió, la igualtat i la sostenibilitat. 

La Universitat Julius Maximilian de Würzburg (Alemanya) és una universitat de renom internacional amb arrels a Würzburg i a la regió del Main (Francònia). Ofereix una àmplia gamma dʼassignatures, i les seves activitats de recerca i educació han donat lloc a fites dʼimportància mundial. Fundada lʼany 1402, aquesta universitat sʼha compromès a mantenir lʼexcel·lència en recerca i educació en totes les branques de la ciència. Les seves deu facultats ofereixen més de cent assignatures dʼhumanitats, ciències socials i naturals, ciències de la vida, medicina i àrees dʼenginyeria, i preparen els estudiants en diversos camps, tot coordinant lʼensenyament amb les activitats de recerca. Vol enfortir la cooperació interdisciplinària i la recerca de les disciplines emergents. El seu principal objectiu és adquirir coneixements de totes les disciplines científiques i compartir-los amb els estudiants, els professionals de la recerca i el públic en general. 

La Universitat de Ciències Aplicades del Ruhr Oest (Alemanya) és una universitat pública que ofereix programes de grau i de màster dʼinformàtica, enginyeria i administració dʼempreses. Tots els seus innovadors programes destaquen per la pràctica i lʼaplicació al món real: ofereixen als estudiants lʼoportunitat dʼadquirir experiència pràctica treballant amb algun dels seus socis industrials locals i regionals. Amb dos nous campus moderns a les ciutats de Mülheim an der Ruhr i Bottrop, la Universitat es troba just al cor de la conca del Ruhr, una de les regions industrials més importants del món, amb uns 5,3 milions dʼhabitants. Amb més de 6.500 estudiants, tant dʼAlemanya com dʼarreu del món, és una universitat de base regional amb una perspectiva internacional.