L’observatori FARO de la UB treballarà per millorar el sistema alimentari i crear un planeta més just

Notícia | Recerca | Divulgació
(31/10/2023)
Davant d’un context de preocupació per l’emergència social i climàtica, la Universitat de Barcelona va presentar ahir, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, l’Observatori per a l’Acció i la Recerca en Alimentació (FARO, per l’anglès Food Action and Research Observatory). S’hi abordarà l’alimentació de forma sistèmica —des de la producció fins al consum— i s’hi treballaran problemàtiques com ara el canvi climàtic o la malnutrició, entre moltes altres qüestions.
Notícia | Recerca | Divulgació
31/10/2023
Davant d’un context de preocupació per l’emergència social i climàtica, la Universitat de Barcelona va presentar ahir, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric, l’Observatori per a l’Acció i la Recerca en Alimentació (FARO, per l’anglès Food Action and Research Observatory). S’hi abordarà l’alimentació de forma sistèmica —des de la producció fins al consum— i s’hi treballaran problemàtiques com ara el canvi climàtic o la malnutrició, entre moltes altres qüestions.
Ana Moragues Faus, promotora de FARO, va encetar els parlaments per explicar els principals objectius i línies de treball d’aquesta iniciativa, i va assenyalar que l’alimentació està relacionada amb les urgències mediambientals i socials actuals. «L’alimentació està al centre dels grans reptes actuals», va manifestar. A continuació, Raquel Díaz, directora de la Fundació Espigoladors, va reivindicar l’acció davant els problemes de l’ecosistema de l’alimentació, i va afirmar que «cal recerca aplicada» de forma urgent. Tot seguit, Ana Bocio, subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat de Catalunya, va recordar que l’alimentació està relacionada amb malalties com ara l’obesitat infantil, i va remarcar la importància dels «determinants socials» pel que fa a la salut i la nutrició.

Una recerca d’acció
​​​​​​​

Álvaro Porro, director operatiu de l’Estratègia d’Economia Social - Barcelona Activa, va apuntar que les administracions necessiten una «recerca d’acció» que tingui com a objectiu repercutir en la societat, i en aquest sentit va posar el FARO com a exemple. Isabel Peña-Rey, directora executiva de l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició del Ministeri de Consum, va assenyalar que les polítiques que impulsen estan «basades en la ciència». En aquesta línia, va explicar que els darrers anys l’Agència s’ha orientat cap a una visió holística de l’alimentació, que incorpora temes nutricionals i aspectes mediambientals.

Com a experta, també va intervenir en l’acte Corinna Hawkes, directora de la Divisió de Sistemes Alimentaris i Seguretat Alimentària de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO), que va parlar de la importància de la interdisciplinarietat per abordar la temàtica de l’alimentació. En aquest sentit, va celebrar una iniciativa com l’observatori FARO: «Cal un connector, un centre de recerca, entre les diferents disciplines».

David Mascort Subiranas, conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, va exposar que gestionar el món de l’alimentació suposa, tot sovint, afrontar posicions contradictòries. «A la Universitat ens ajudareu a posar llum en aquesta problemàtica, una de les principals que tenim al món», va confiar. Per acabar, el rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, va concloure que, un cop constituït, el FARO té el repte de «construir una realitat a partir de la ciència». El rector va posar aquest observatori com a exemple de la tasca de la Universitat de «donar respostes mitjançant la recerca i la transferència». «Això ens fa millor com a universitat i com a país», va afirmar.

L’equip del FARO està format per 36 persones pertanyents a set facultats i deu departaments de la UB. Operen conjuntament per abordar alguns dels grans reptes del segle XXI: que totes les persones puguin alimentar-se dignament, que es generi salut i benestar, prosperitat i justícia social, i que es cuidin i regenerin els ecosistemes malmesos. El sistema alimentari actual —la nostra manera de produir, transformar, distribuir, cuinar, vendre, consumir aliments i gestionar-ne el malbaratament— crea malaltia, desigualtat social i degrada la base ecològica del planeta sobre el qual se sustenta la vida. El nou observatori treballarà perquè les generacions futures puguin alimentar-se de manera saludable i sostenible.

 

Galeria multimèdia