Javier Martín-Vide rep el Premi de l'Aigua 2008

(16/03/2008)

En l'edició d'enguany dels Premis de l'Aigua 2008 ha estat premiat, entre d'altres, Javier Martín-Vide, professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, per la seva trajectòria professional i els estudis que ha realitzat sobre el canvi climàtic. Els premis els convoca l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua (ACAA) des de l'any 2000 per tal de reconèixer les iniciatives que es duen a terme en l'àmbit de l'aigua a Catalunya, i es lliuren el 18 de març en un acte a l'Auditori del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

16/03/2008

En l'edició d'enguany dels Premis de l'Aigua 2008 ha estat premiat, entre d'altres, Javier Martín-Vide, professor del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional, per la seva trajectòria professional i els estudis que ha realitzat sobre el canvi climàtic. Els premis els convoca l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua (ACAA) des de l'any 2000 per tal de reconèixer les iniciatives que es duen a terme en l'àmbit de l'aigua a Catalunya, i es lliuren el 18 de març en un acte a l'Auditori del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Primer president de la Societat Espanyola de Climatologia (1998), Javier Martín-Vide és expert en l'àmbit de la geografia física, la climatologia històrica, la teledetecció climàtica i el medi ambient, i és responsable del Grup de Climatologia de la UB, en el si del qual s'estan potenciant les recerques sobre el coneixement i les aplicacions de l'oscil·lació del Mediterrani occidental. Entre altres publicacions, Martín-Vide és coautor de l' Atles Climàtic de Catalunya, editat per l'Institut Cartogràfic de Catalunya i el Servei Meteorològic de Catalunya. És, a més, un actiu divulgador del coneixement científic en el camp de la climatologia i la meteorologia.