Javier Gómez guanya el XIV Premi del Claustre de Doctors a la millor tesi doctoral

XIV Premi del Claustre de Doctors a la millor tesi doctoral
XIV Premi del Claustre de Doctors a la millor tesi doctoral
Recerca
(22/12/2010)

Javier Gómez Fernández ha guanyat el XIV Premi Claustre de Doctors de la UB amb la tesi doctoral Fabrication and characterization of nanostructures on Chitosan biocompatible surfaces, per la rellevant aportació en lʼàmbit del coneixement humà i per al progrés de la ciència. Han dirigit aquesta tesi Josep Samitier Martí i Christopher A. Mills, del Programa de doctorat de Nanobiotecnologia de la Facultat de Física.

XIV Premi del Claustre de Doctors a la millor tesi doctoral
XIV Premi del Claustre de Doctors a la millor tesi doctoral
Recerca
22/12/2010

Javier Gómez Fernández ha guanyat el XIV Premi Claustre de Doctors de la UB amb la tesi doctoral Fabrication and characterization of nanostructures on Chitosan biocompatible surfaces, per la rellevant aportació en lʼàmbit del coneixement humà i per al progrés de la ciència. Han dirigit aquesta tesi Josep Samitier Martí i Christopher A. Mills, del Programa de doctorat de Nanobiotecnologia de la Facultat de Física.

 

El jurat del Claustre de Doctors ha decidit, així mateix, atorgar dos accèssits: un a Susana Gordo Villoslada per la tesi Use of calix(4)arenes to recover the self-assembly ability of mutated p53 tetramerization domains, que ha dirigit Ernest Giralt, del Programa de doctorat de Química Orgànica de la Facultat de Química; i lʼaltre a Montserrat Gustems, per la tesi Estudio del enhancer del promotor principal inmediatamente temprano del citomegalovirus humano y modulación por los factores de transcripción celulares NP-NB y AP-1, dirigida per Ana Angulo Aguado, del Programa de Doctorat de Medicina de la Facultat de Medicina.
 
Així mateix, han estat finalistes José María Martínez Navio amb la tesi Potenciación de la respuesta inmunológica en la infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana, dirigida per Rafael Franco i Josefa Mallol, del Programa de doctorat de Biologia de la Facultat de Biologia; i Xavier Moya Raposo amb la tesi Comportament vibracional i magnètic dʼaliatges funcionals tipus Heusler, que ha dirigit Lluís Mañosa Carrera, del Programa de doctorat de Física de la Facultat de Física.
 
Podien optar al Premi els autors de tesis doctorals llegides i defensades públicament des de lʼ1 de gener del 2008 fins al 31 de desembre del 2008 a la Universitat de Barcelona i que haguessin obtingut la màxima qualificació del tribunal (excel·lent cum laude).
 
El jurat encarregat dʼatorgar el Premi el constitueixen el rector de la UB, que actua com a president, i diversos membres del Claustre de Doctors de la UB, entre els quals, el seu vicepresident i secretari. Fonamentalment el jurat ha valorat el criteri científic dels treballs, així com la seva especial significació i projecció. Més enllà, però, del valor científic intrínsec i de la possible repercussió social, el jurat també ha tingut en compte, especialment, els valors interdisciplinaris dels treballs i els reconeixements nacionals o internacionals que han rebut.
 
Dʼaltra banda, el jurat ha destacat la notable resposta i participació dels joves doctors de la Universitat de Barcelona en aquesta convocatòria, fet que reforça i consolida la continuïtat del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona.
 
Aquesta distinció es va crear lʼany 1997 dins del marc de les activitats del Claustre de Doctors, amb lʼobjectiu de donar a conèixer i potenciar els treballs dels joves doctorats per la Universitat de Barcelona i col·laborar, així, a difondre el valor social dels títols de doctor, màxim grau acadèmic que pot assolir lʼalumnat que sʼha format dins la institució universitària.
 

Podeu ampliar-ne la informació a lʼenllaç: www.ub.edu/cdub.