Investiguen lʼúnic esquelet trobat a Europa dʼuna cria dʼelefant antic

Dibuix del <i>Palaeoloxodon antiquus</i>. Autora: Almudena Yagüe.
Dibuix del Palaeoloxodon antiquus. Autora: Almudena Yagüe.
Recerca
(12/11/2021)

Els investigadors de la UB Montserrat Sanz i Joan Daura han estudiat les úniques restes trobades a Europa dʼuna cria de lʼespècie coneguda com a elefant antic: el Palaeoloxodon antiquus. Lʼestudi lʼhan fet conjuntament amb Maria Rita Palombo, de la Universitat «La Sapienza» de Roma i investigadora associada de lʼInstitut de Geologia Ambiental i Geoenginyeria del Consell Nacional de Recerca dʼItàlia (CNR). Es tracta dʼun espècimen de cinc anys dʼedat i uns 1.500 quilograms que va viure fa 120.000 anys. Les restes es van trobar a la cova del Rinoceront (Castelldefels), un jaciment amb restes abundants dʼespècies del darrer moment càlid o interglacial —com és el cas de lʼelefant antic— que van desaparèixer amb lʼarribada del darrer període glacial.

Dibuix del <i>Palaeoloxodon antiquus</i>. Autora: Almudena Yagüe.
Dibuix del Palaeoloxodon antiquus. Autora: Almudena Yagüe.
Recerca
12/11/2021

Els investigadors de la UB Montserrat Sanz i Joan Daura han estudiat les úniques restes trobades a Europa dʼuna cria de lʼespècie coneguda com a elefant antic: el Palaeoloxodon antiquus. Lʼestudi lʼhan fet conjuntament amb Maria Rita Palombo, de la Universitat «La Sapienza» de Roma i investigadora associada de lʼInstitut de Geologia Ambiental i Geoenginyeria del Consell Nacional de Recerca dʼItàlia (CNR). Es tracta dʼun espècimen de cinc anys dʼedat i uns 1.500 quilograms que va viure fa 120.000 anys. Les restes es van trobar a la cova del Rinoceront (Castelldefels), un jaciment amb restes abundants dʼespècies del darrer moment càlid o interglacial —com és el cas de lʼelefant antic— que van desaparèixer amb lʼarribada del darrer període glacial.

 

Si bé a Europa hi ha diverses restes de Palaeoloxodon antiquus adults, les de cries són escasses i corresponen a ossos aïllats, de manera que les de la cova del Rinoceront són lʼúnic esquelet complet localitzat fins ara. Probablement, lʼindividu de la cova del Rinoceront va morir a la cavitat on ha estat trobat, on devia caure possiblement de manera accidental. Per aquest motiu, els ossos estan en posició anatòmica i se nʼha pogut recuperar lʼesquelet complet.

La troballa ha estat especialment útil als investigadors per estudiar aspectes relacionats amb el creixement dels elefants. És difícil determinar lʼedat dʼaquests animals, perquè són de creixement lent, el seu esquelet continua creixent en lʼedat adulta i reemplacen les dents fins a cinc cops al llarg de la vida. «En lʼexemplar que hem analitzat sʼhi observa, per exemple, que cada fèmur presenta un estat de creixement diferent, és a dir, que també sʼobserva una variació en el mateix individu. Per tant, el criteri que sʼutilitza actualment per determinar lʼedat dels elefants fòssils a partir de lʼestat de fusió dels ossos no es pot considerar fiable», apunten els investigadors.

La recerca il·lustra la rellevància del jaciment de la cova del Rinoceront, que correspon a un moment cronològic molt poc conegut a la península Ibèrica i, per extensió, a la conca mediterrània. «Se sap molt bé com eren la fauna i el medi natural de la darrera glaciació, especialment a partir de les espècies animals procedents de latituds septentrionals, com el mamut o el rinoceront llanut, però es disposa de molt poca informació de les espècies que hi vivien abans», expliquen Joan Daura i Montserrat Sanz, investigadors del Seminari dʼEstudis i Recerques Prehistòriques (SERP-UB). «El jaciment arqueològic de la cova del Rinoceront és un arxiu important per conèixer aquest darrer moment càlid o interglacial, amb la presència dʼespècies que desapareixeran amb lʼarribada de la darrera glaciació, com lʼelefant antic», subratllen.

Actualment aquest esquelet està exposat a lʼEspai Prehistòria: fauna, canvi climàtic i arqueologia del Garraf, a la Biblioteca Ramón Fernàndez Jurado de Castelldefels.

Els treballs a la cova del Rinoceront que ara es publiquen tenen lloc en el marc dʼun projecte de recerca aprovat i finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. LʼAjuntament de Castelldefels ha finançat la restauració de lʼesquelet, lʼexposició i els treballs de camp.

Referència de lʼarticle: Maria Rita Palombo, Montserrat Sanz, Joan Daura. «The complete skeleton of a straight-tusked elephant calf from Cova del Rinoceront (Late Pleistocene, NE Iberian Peninsula): new insights into ontogenetic growth in Palaeoloxodon antiquus», Quaternary Science Reviews. Novembre de 2021. Doi: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2021.107257