Introduir la perspectiva de gènere, el repte més transformador de les universitats

 
 
Institucional
(03/11/2021)

La Xarxa Vives dʼUniversitats (XVU) ha fet públics avui els resultats de lʼinforme La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes futurs. La publicació ofereix una fotografia de lʼestat global de la perspectiva de gènere en la docència universitària a partir de les dades, lʼexperiència i les iniciatives que han proporcionat les unitats dʼigualtat de les universitats de la XVU, entre les quals hi ha la UB.

 

 
 
Institucional
03/11/2021

La Xarxa Vives dʼUniversitats (XVU) ha fet públics avui els resultats de lʼinforme La perspectiva de gènere en docència a les universitats de la Xarxa Vives. Situació actual i reptes futurs. La publicació ofereix una fotografia de lʼestat global de la perspectiva de gènere en la docència universitària a partir de les dades, lʼexperiència i les iniciatives que han proporcionat les unitats dʼigualtat de les universitats de la XVU, entre les quals hi ha la UB.

 

Lʼinforme de la Xarxa Vives revela que el gènere sʼinclou progressivament als currículums, però encara amb un enfocament restrictiu. Així, el 85 % de les universitats inclouen la competència de gènere en algun dels seus graus, encara que només el 31 % lʼhan introduït com a competència comuna a tots els graus que imparteixen. Una altra de les conclusions és que la formació a docents és un recurs ineludible per introduir la perspectiva de gènere en la docència universitària. En aquest sentit, el 70 % de les universitats han ofert, en els últims cinc anys, formació amb perspectiva de gènere destinada al personal docent i investigador.

Coordinat pel Grup de Treball dʼIgualtat de Gènere de la XVU i elaborat per María José Rodríguez Jaume i Diana Gil González (Universitat dʼAlacant), lʼinforme també aporta un recull de futures línies de treball que poden constituir punts dʼacció prioritària per a lʼacceleració de les polítiques dʼigualtat en el context universitari.

Coincidint amb la publicació de lʼinforme, sʼha posat en marxa lʼObservatori dʼIgualtat de Gènere de la Xarxa Vives, que neix amb vocació de generar coneixement útil per a les universitats en la definició de les seves estratègies i polítiques dʼigualtat.

Més informació