Intel·ligència artificial en el tractament del càncer de mama

Karim Lekadir, coordinador de RadioVal i investigador Ramón y Cajal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Karim Lekadir, coordinador de RadioVal i investigador Ramón y Cajal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Recerca
(06/09/2022)

La Universitat de Barcelona lidera un projecte europeu per validar clínicament una solució dʼintel·ligència artificial (IA) que permeti predir la resposta específica de cada pacient a la quimioteràpia en càncer de mama. Es tracta del projecte RadioVal, en què participen, a més de la UB, 15 universitats i centres sanitaris europeus. Està finançat amb més de 5,8 milions dʼeuros del programa Horitzó Europa de la Unió Europea.

Karim Lekadir, coordinador de RadioVal i investigador Ramón y Cajal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Karim Lekadir, coordinador de RadioVal i investigador Ramón y Cajal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB.
Recerca
06/09/2022

La Universitat de Barcelona lidera un projecte europeu per validar clínicament una solució dʼintel·ligència artificial (IA) que permeti predir la resposta específica de cada pacient a la quimioteràpia en càncer de mama. Es tracta del projecte RadioVal, en què participen, a més de la UB, 15 universitats i centres sanitaris europeus. Està finançat amb més de 5,8 milions dʼeuros del programa Horitzó Europa de la Unió Europea.

El de mama és el tipus de càncer més comú a escala mundial. Els nous protocols de tractament de la malaltia, com el de la quimioteràpia neoadjuvant, han mostrat bons resultats en la reducció de la mortalitat, però tenen importants efectes secundaris i lʼeficàcia del tractament és diferent en cada pacient. Precisament, lʼobjectiu de RadioVal és validar una solució dʼintel·ligència artificial que ajudi els metges a identificar els pacients que poden respondre millor a la quimioteràpia i, així, reduir el patiment degut als efectes secundaris.

La solució dʼIA, la qual parteix dʼun conjunt de dades radiològiques (radiomics AI), es testarà en vuit centres clínics de tot el món: tres de la Unió Europea (Espanya, Àustria i Suècia), dos de països emergents (Polònia i Croàcia), tres de Sudamèrica (tots tres de lʼArgentina), un de lʼÀfrica (Egipte) i un dʼEuràsia (Turquia). Seʼn validarà no només la precisió, sinó també la robustesa tècnica, la seguretat clínica, lʼaplicabilitat, lʼexcel·lència ètica i el compliment legal.

Aquesta serà la primera validació internacional dʼuna solució radiològica basada en IA en càncer de mama, que es podrà implementar en centres sanitaris. RadioVal tindrà en compte les necessitats sanitàries i clíniques, així com les socioètiques i la legislació existent en els països en què sʼapliqui.

Karim Lekadir, coordinador de RadioVal i investigador Ramón y Cajal de la Facultat de Matemàtiques i Informàtica de la UB, apunta que «RadioVal és una oportunitat sense precedents per oferir proves de la utilitat clínica i lʼaplicabilitat de la radiologia basada en intel·ligència artificial en el tractament del càncer de mama».

En el projecte, que començarà aquest mes de setembre a Barcelona, hi participen les institucions següents: Universitat de Maastricht (Països Baixos); Quibim, SL (Espanya); Fundació per a la Recerca i la Tecnologia - Hellas (Grècia); Grupo Maggioli (Itàlia); SHINE 2Europe (Portugal); Nordic Healthcare Group (Finlàndia); Hospital Universitari i Politècnic La Fe (Espanya); Institut Karolinska (Suècia); Universitat Mèdica de Gdansk (Polònia); Escola de Medicina de la Universitat de Zagreb (Croàcia); Universitat Mèdica de Viena (Àustria); Hospital Universitari Hacettepe (Turquia); Instituto Alexander Fleming (Argentina); Hospital Universitari Ain Shams (Egipte), i Institut Europeu de Recerca Biomèdica dʼÀustria.