Informació sobre les assignacions de destinacions dels estudiants Erasmus per al curs 2020-2021

 
 
Institucional
(03/04/2020)

Les convocatòries de mobilitat internacional de la UB per al curs 2020-2021 es van obrir el 8 de novembre del 2019. El 28 de febrer del 2020 seʼn va publicar una primera resolució provisional i la resolució definitiva sʼhavia de publicar el passat 19 de març. El decret dʼestat dʼalarma del 14 de març, però, va aturar tots els procediments administratius, incloent-hi aquest.

No obstant això, es va comprovar que els diferents procediments que seguia cada país i cada universitat estrangera feien perillar les mobilitats dels estudiants de la UB per al proper curs acadèmic, ja que en diversos casos ens demanaven les assignacions. Per això, i tenint en compte la petició de les facultats i el perllongament de lʼestat dʼalarma, el rector, acollint-se al mateix decret, va autoritzar continuar amb el tràmit administratiu amb caràcter dʼexcepcionalitat i publicar les resolucions. Un cop fet això, les nostres facultats i centres adscrits poden ara nominar els estudiants i tramitar de cara al curs vinent tant lʼassignació de destinació dʼestudiants de la UB que aniran a lʼestranger com lʼassignació de les places ofertes per la nostra Universitat als estudiants estrangers que vindran aquí. Dʼaquesta manera es garanteix que, un cop la situació torni a la normalitat, la mobilitat internacional es podrà fer sense problema.

 

 
 
Institucional
03/04/2020

Les convocatòries de mobilitat internacional de la UB per al curs 2020-2021 es van obrir el 8 de novembre del 2019. El 28 de febrer del 2020 seʼn va publicar una primera resolució provisional i la resolució definitiva sʼhavia de publicar el passat 19 de març. El decret dʼestat dʼalarma del 14 de març, però, va aturar tots els procediments administratius, incloent-hi aquest.

No obstant això, es va comprovar que els diferents procediments que seguia cada país i cada universitat estrangera feien perillar les mobilitats dels estudiants de la UB per al proper curs acadèmic, ja que en diversos casos ens demanaven les assignacions. Per això, i tenint en compte la petició de les facultats i el perllongament de lʼestat dʼalarma, el rector, acollint-se al mateix decret, va autoritzar continuar amb el tràmit administratiu amb caràcter dʼexcepcionalitat i publicar les resolucions. Un cop fet això, les nostres facultats i centres adscrits poden ara nominar els estudiants i tramitar de cara al curs vinent tant lʼassignació de destinació dʼestudiants de la UB que aniran a lʼestranger com lʼassignació de les places ofertes per la nostra Universitat als estudiants estrangers que vindran aquí. Dʼaquesta manera es garanteix que, un cop la situació torni a la normalitat, la mobilitat internacional es podrà fer sense problema.