Informació sobre els certificats de retenció de lʼIRPF 2019 per al personal en situació de no actiu

 
 
Institucional
(08/04/2020)

A causa de la situació excepcional causada per lʼepidèmia del COVID-19, la UB no ha pogut fer enguany el lliurament habitual per correu postal dels certificats de retencions dʼIRPF practicades al personal no actiu durant lʼany 2019. La informació, però, ha estat comunicada a lʼAgència Tributària (AEAT) mitjançant el model 190 de resum anual de retencions, i els certificats han estat puntualment expedits.

Igualment, la UB posa aquests certificats a disposició del personal no actiu que així ho sol·liciti. Les persones interessades han dʼenviar un correu electrònic nomines@ub.edu, indicant el nom i cognoms, el NIF, lʼadreça electrònica per a futures comunicacions, i els darrers 4 dígits del compte bancari mitjançant el qual han rebut retribucions de la UB amb retenció durant lʼexercici 2019.

Aquesta mesura és exclusivament per al personal no actiu, que, per tant, no pot accedir al certificat de retenció de lʼIRPF de la manera habitual a través del Portal UB - Espai Perseu.

 

 
 
Institucional
08/04/2020

A causa de la situació excepcional causada per lʼepidèmia del COVID-19, la UB no ha pogut fer enguany el lliurament habitual per correu postal dels certificats de retencions dʼIRPF practicades al personal no actiu durant lʼany 2019. La informació, però, ha estat comunicada a lʼAgència Tributària (AEAT) mitjançant el model 190 de resum anual de retencions, i els certificats han estat puntualment expedits.

Igualment, la UB posa aquests certificats a disposició del personal no actiu que així ho sol·liciti. Les persones interessades han dʼenviar un correu electrònic nomines@ub.edu, indicant el nom i cognoms, el NIF, lʼadreça electrònica per a futures comunicacions, i els darrers 4 dígits del compte bancari mitjançant el qual han rebut retribucions de la UB amb retenció durant lʼexercici 2019.

Aquesta mesura és exclusivament per al personal no actiu, que, per tant, no pot accedir al certificat de retenció de lʼIRPF de la manera habitual a través del Portal UB - Espai Perseu.