Identifiquen una proteïna fonamental per garantir la regeneració hepàtica

El treball està liderat pels professors Carles Rentero i Carles Enrich, del Grup de Recerca en Bases Moleculars del Tràfic de Membranes en Cèl·lules de Mamífer de la UB.
El treball està liderat pels professors Carles Rentero i Carles Enrich, del Grup de Recerca en Bases Moleculars del Tràfic de Membranes en Cèl·lules de Mamífer de la UB.
Recerca
(06/05/2020)

Investigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i del Centre de Recerca Biomèdica CELLEX (IDIBAPS), en col·laboració amb científics de la Universitat de Sydney, la Universitat de Londres i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, han identificat en un estudi amb ratolins una proteïna que és fonamental per garantir la recuperació i regeneració adequades després de la cirurgia hepàtica o del trasplantament de fetge.

El treball està liderat pels professors Carles Rentero i Carles Enrich, del Grup de Recerca en Bases Moleculars del Tràfic de Membranes en Cèl·lules de Mamífer de la UB.
El treball està liderat pels professors Carles Rentero i Carles Enrich, del Grup de Recerca en Bases Moleculars del Tràfic de Membranes en Cèl·lules de Mamífer de la UB.
Recerca
06/05/2020

Investigadors de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona i del Centre de Recerca Biomèdica CELLEX (IDIBAPS), en col·laboració amb científics de la Universitat de Sydney, la Universitat de Londres i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, han identificat en un estudi amb ratolins una proteïna que és fonamental per garantir la recuperació i regeneració adequades després de la cirurgia hepàtica o del trasplantament de fetge.

El treball, liderat pels professors del Departament de Biomedicina Carles Rentero i Carles Enrich, ha demostrat que la regeneració del fetge després dʼuna resecció —operació que consisteix a treure una part de lʼòrgan— no es produïa en ratolins sense la proteïna Annexina A6 (AnxA6). Aquests resultats, publicats a la revista Hepatology, podrien tenir implicacions en lʼestratègia terapèutica futura per abordar el dany hepàtic.

Els autors han assenyalat que la investigació és «altament rellevant» per al nombre creixent de pacients que pateixen trastorns hepàtics greus a tot el món. Per a aquestes patologies, lʼúnica cura és un trasplantament de fetge, generalment parcial, i que després lʼòrgan es reconstrueixi dʼuna manera completa i saludable.

 

Una de les proteïnes més abundants del fetge

El fetge dels mamífers té una gran capacitat per regenerar-se després d'una resecció, un traumatisme o una intoxicació, però també en determinades situacions fisiològiques, com lʼembaràs o la lactància. Aquesta característica del fetge és la base de lʼèxit del trasplantament a partir de donant viu.

En aquest estudi, els investigadors han estudiat en ratolins la funció dʼAnxA6, una de les proteïnes més abundants del fetge. «Es tracta del primer estudi que identifica la funció dʼaquesta proteïna al fetge in vivo, ja que es coneix molt poc la seva funció tant en processos fisiològics com de malaltia», explica Carles Enrich.

Els resultats mostren com la regeneració dʼaquest òrgan després de la resecció hepàtica no es produïa en ratolins sense aquesta proteïna, fet que provocava la mort dels animals. Això es va associar amb una caiguda irreversible dels nivells de glucosa en sang, un element fonamental en el funcionament hepàtic. «Per reconstruir un fetge sa després dʼuna resecció, procés denominat regeneració hepàtica, el romanent de lʼòrgan ha dʼassumir les moltes funcions crítiques que té, com per exemple mantenir els nivells de glucosa a la sang entre els àpats. Perquè tingui lloc aquesta regeneració, músculs del cos han de descompondre proteïnes per proporcionar els seus constituents bàsics, els aminoàcids, de manera que les cèl·lules del fetge puguin captar i utilitzar aquestes molècules per elaborar glucosa», explica Carles Rentero.

En aquest sentit, els investigadors van descobrir que els ratolins sense AnxA6 no tenien unes molècules bàsiques per engegar l'elaboració de glucosa. «Lʼestudi mostra que els transportadors SNAT4, unes proteïnes de la membrana cel·lular encarregades de captar aminoàcids, no apareixen a la superfície de les cèl·lules del fetge dʼaquets ratolins, cosa que impossibilita la captació dʼaminoàcids fonamentals com lʼalanina de la sang, i per tant la producció de glucosa», detalla Carles Enrich.

«Sorprenentment —continua lʼinvestigador—, la reinserció al fetge dʼAnxA6 mitjançant teràpia gènica o lʼaportació de glucosa a la beguda dels ratolins després de la cirurgia va restablir la supervivència dʼaquests animals».

 

Impacte potencial de la recerca contra el dany hepàtic

Segons els investigadors, aquests resultats obren tot un ventall de possibilitats al voltant de si lʼAnxA6 o la glucosa en sang poden tenir un paper en la millora de la regeneració del fetge i en lʼalleugeriment de la insuficiència hepàtica en diferents condicions patològiques. «Aquest treball podria tenir a la llarga un impacte clínic, ja que podria canviar els protocols mèdics dʼactuació durant un procés de dany hepàtic. No obstant això, encara és molt especulatiu i, ara mateix, no és més que una possibilitat que sʼhauria dʼinvestigar», explica Carles Rentero.

Aquesta publicació és la culminació de set anys de recerca i d'una estreta col·laboració al llarg de més de vint anys amb investigadors de la Universitat de Sydney i de Londres, i més recentment amb l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu de Barcelona. Lʼestudi sʼha portat a terme amb subvencions de lʼantic Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i de la Fundació La Marató de TV3.

 

Referència de lʼarticle:

Álvarez‐Guaita, A.; Blanco‐Muñoz, P.; Meneses‐Salas, E.; Wahba, M.; Abigail H Pollock, A.; Jose, J.; Casado, M.; Bosch, M.; Artuch, R.; Gaus, K.; Lu, A.; Pol, A.; Tebar, F.; E. Moss, S.; Grewal, T.; Enrich, C. i Rentero, C. «Annexin A6 is critical to maintain glucose homeostasis and survival during liver regeneration». Hepatology, març de 2020. Doi: https://doi.org/10.1002/hep.31232