Identificat un grup de micro-ARN que controla el desenvolupament dʼun tipus de càncer de mama

Els investigadors David Llobet-Navàs (IDIBELL, CIBERONC) i Ruth Rodríguez-Barrueco (IDIBELL-UB). Imatge: IDIBELL
Els investigadors David Llobet-Navàs (IDIBELL, CIBERONC) i Ruth Rodríguez-Barrueco (IDIBELL-UB). Imatge: IDIBELL
Recerca
(19/10/2021)

Els micro-ARN són petites molècules que regulen lʼexpressió de determinats gens. Un estudi liderat per un equip de recerca de lʼIDIBELL i la Universitat de Barcelona, conjuntament amb lʼEscola de Medicina Icahn de Mount Sinai (Nova York), descriu un conjunt de micro-ARN que regula els càncers de mama dependents de la via de senyalització Wnt/β-catenina. Aquesta via està implicada en diversos processos del desenvolupament tumoral i promou, entre altres fenòmens, la proliferació de lʼepiteli mamari. Els micro-ARN descoberts actuarien de fre dʼaquesta via per evitar-ne la sobreproliferació.

 

Els investigadors David Llobet-Navàs (IDIBELL, CIBERONC) i Ruth Rodríguez-Barrueco (IDIBELL-UB). Imatge: IDIBELL
Els investigadors David Llobet-Navàs (IDIBELL, CIBERONC) i Ruth Rodríguez-Barrueco (IDIBELL-UB). Imatge: IDIBELL
Recerca
19/10/2021

Els micro-ARN són petites molècules que regulen lʼexpressió de determinats gens. Un estudi liderat per un equip de recerca de lʼIDIBELL i la Universitat de Barcelona, conjuntament amb lʼEscola de Medicina Icahn de Mount Sinai (Nova York), descriu un conjunt de micro-ARN que regula els càncers de mama dependents de la via de senyalització Wnt/β-catenina. Aquesta via està implicada en diversos processos del desenvolupament tumoral i promou, entre altres fenòmens, la proliferació de lʼepiteli mamari. Els micro-ARN descoberts actuarien de fre dʼaquesta via per evitar-ne la sobreproliferació.

 

Les glàndules mamàries femenines són uns òrgans que canvien constantment. Lʼexpansió i la regressió de lʼepiteli dʼaquestes glàndules està marcada pels canvis hormonals ovàrics. Aquests cicles estan altament regulats en lʼespai i el temps, ja que petits desajustos poden donar lloc a conseqüències patològiques molt greus. En aquest sentit, la via de senyalització Wnt/β-catenina hi té un paper molt important. Aquest nou estudi, publicat a EMBO Reports, sʼha fet en un model de ratolí que no expressa el grup de micro-ARN analitzat, el miR-424~503. Concretament, els investigadors han observat que les femelles que no expressen aquests micro-ARN desenvolupen més sovint tumors a la glàndula mamària caracteritzats per una sobreactivació de la via Wnt/β-catenina.

El treball lʼha dut a terme lʼequip de recerca liderat pels investigadors Ruth Rodríguez-Barrueco (IDIBELL-UB) i David Llobet-Navàs (IDIBELL, CIBERONC), conjuntament amb els equips de Jose Silva, de lʼEscola de Medicina Icahn de Mount Sinai, i de Jiyang Yu, del St. Jude Childrenʼs Research Hospital (Memphis),

«Entendre per què es generen tumors, quins mecanismes moleculars subjacents hi ha i quin paper hi té cadascun ens dona una perspectiva més àmplia. Una perspectiva que ens permet seguir explorant noves dianes terapèutiques, que puguem modular, per obtenir tractaments més eficaços i amb menys efectes secundaris per a les pacients», afirma Ruth Rodríguez-Barrueco.

Més informació

 

Referència de lʼarticle:

Erin A. Nekritz et al. «miR-424/503 modulates Wnt/β-catenin signaling in the mammary epithelium by targeting LRP6»EMBO Reports. 2021. DOI: 10.15252/embr.202153201