Identificada una proteïna que està implicada en la inflamació i la pèrdua de memòria associades a lʼAlzheimer

Equip investigador de l'UBNeuro.
Equip investigador de l'UBNeuro.
Recerca
(22/06/2021)

Un treball liderat per un equip de recerca de lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro) ha determinat un augment de la proteïna RTP801 en la formació hipocampal en mostres post mortem de pacients dʼAlzheimer i en models animals de la malaltia. La recerca, que sʼha publicat a Cell Death and Disease, constata que aquesta proteïna està relacionada amb la severitat neuropatològica de la malaltia.

Equip investigador de l'UBNeuro.
Equip investigador de l'UBNeuro.
Recerca
22/06/2021

Un treball liderat per un equip de recerca de lʼInstitut de Neurociències de la UB (UBNeuro) ha determinat un augment de la proteïna RTP801 en la formació hipocampal en mostres post mortem de pacients dʼAlzheimer i en models animals de la malaltia. La recerca, que sʼha publicat a Cell Death and Disease, constata que aquesta proteïna està relacionada amb la severitat neuropatològica de la malaltia.

«En conjunt, els nostres resultats suggereixen que la proteïna RTP801 podria ser una nova diana per a futurs estudis teranòstics —teràpia més diagnòstic—, atès que actua alhora com a biomarcador de la neuroinflamació i de la progressió de la malaltia, i com a mediador de la pèrdua de memòria. Això fa dʼaquesta proteïna un objectiu terapèutic prometedor per al tractament de lʼAlzheimer», expliquen Cristina Malagelada i Albert Giralt, investigadors de lʼInstitut de Neurociències i colíders de la recerca. Leticia Pérez-Sisqués, investigadora de la UB i primera autora del treball, afegeix: «Un altre resultat destacat que vam trobar en el model de ratolí dʼAlzheimer és que, en regular a la baixa lʼexpressió neuronal de la proteïna RTP801, vam prevenir inesperadament la gliosi i la pujada de proteïnes inflamatòries clau».

En la malaltia dʼAlzheimer, el gen DDIT4, que codifica per a la proteïna RTP801, és responsable de modificar la neurotoxicitat in vitro vers el pèptid ß-amiloide. També sʼha observat que els nivells dʼARNm de DDIT4 estan incrementats en els limfòcits dels pacients.

En estudis anteriors duts a terme per aquest equip de la UB, ja es va identificar que aquesta proteïna contribuïa activament a la neurodegeneració en la malaltia de Parkinson, i posteriorment també es va constatar en la malaltia de Huntington. En aquests casos, es va determinar que la regulació a la baixa de la proteïna RTP801 prevenia lʼaparició dels dèficits motors.

Referència de lʼarticle

Pérez-Sisqués, L. et al. «RTP801/REDD1 contributes to neuroinflammation severity and memory impairments in Alzheimerʼs disease». Cell Death and Disease, 2021. Doi: https://doi.org/10.1038/s41419-021-03899-y