Identificada una disfunció neuronal primerenca en el Parkinson que podria ajudar al diagnòstic precoç de la malaltia

D'esquerra a dreta, Àngel Raya, Antonella Consiglio i Jordi Soriano.
D'esquerra a dreta, Àngel Raya, Antonella Consiglio i Jordi Soriano.
Recerca
(07/07/2021)

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per la mort de les neurones dopaminèrgiques, un procés que comporta manifestacions motores característiques com ara tremolors, rigidesa, lentitud de moviment o inestabilitat postural. Tot i que en la majoria dels casos la causa de la malaltia encara és desconeguda, sʼha demostrat que un 5 % dels casos està causat per mutacions en el gen LRRK2.

D'esquerra a dreta, Àngel Raya, Antonella Consiglio i Jordi Soriano.
D'esquerra a dreta, Àngel Raya, Antonella Consiglio i Jordi Soriano.
Recerca
07/07/2021

El Parkinson és una malaltia neurodegenerativa caracteritzada per la mort de les neurones dopaminèrgiques, un procés que comporta manifestacions motores característiques com ara tremolors, rigidesa, lentitud de moviment o inestabilitat postural. Tot i que en la majoria dels casos la causa de la malaltia encara és desconeguda, sʼha demostrat que un 5 % dels casos està causat per mutacions en el gen LRRK2.

Les teràpies actuals contra el Parkinson se centren a pal·liar els símptomes de la malaltia però no en frenen la progressió. Així, es pensa intervencions primerenques —abans de lʼaparició dels primers símptomes— que impedeixin la mort neuronal podrien desaccelerar, o fins i tot aturar, lʼevolució de la malaltia. No obstant això, el diagnòstic es basa en lʼaparició de símptomes, és a dir, quan el 70 % de les neurones ja sʼhan perdut.

Un equip de la UB i de lʼIDIBELL ha identificat deficiències funcionals primerenques —prèvies a la mort neuronal— en neurones derivades de pacients amb Parkinson genètic. El treball, publicat a la revista npj Parkinsonʼs Disease, està liderat per Antonella Consiglio, investigadora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona, lʼInstitut de Biomedicina de la UB (IBUB) i lʼInstitut dʼInvestigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); Àngel Raya, coordinador del programa de Medicina Regenerativa de lʼIDIBELL i investigador ICREA, i Jordi Soriano, professor de la Facultat de Física i membre de lʼInstitut de Sistemes Complexos (UBICS) de la UB.

Segons la professora Antonella Consiglio, cap del Grup de Recerca sobre Cèl·lules Mare i Malalties Neurodegeneratives a lʼIDIBELL i investigadora ICREA Acadèmia, «aquests descobriments obren la porta al diagnòstic primerenc, cosa que ens permetria fer una intervenció prematura que frenés la mort neuronal i que, per tant, aturés lʼevolució de la malaltia».

En el treball, dut a terme en col·laboració amb altres institucions nacionals i internacionals, sʼha fet servir com a model neurones dopaminèrgiques —les més vulnerables en la malaltia de Parkinson— diferenciades a partir de cèl·lules mare (iPSC) dʼindividus sans i de pacients amb Parkinson genètic. Segons les conclusions, aquestes neurones dopaminèrgiques són capaces de madurar i formar xarxes neuronals funcionals en cultiu tant en les condicions de control com en el cas de la malaltia de Parkinson.

 

Més informació